Õpetajate ohutusalane täienduskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Lühikoolitus, mis põhineb eelnevates projekti etappides välja töötatud tule-, vee- ja liiklusõnnetuse õpistsenaariumitel.
Toimumise aeg: 13.02.2018 - 13.02.2018
Maht: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 19 kuni 19 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Külliki Tamm, kylliki.tamm@sisekaitse.ee, tel: 6965475
Toimumise koht
Toimumise koht: Lasnamäe Päästekomando
Aadress: Osmussaare 2 TALLINN HARJU MAAKOND
URL: https://www.google.ee/maps/place/La...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu kasutab ohutusõppe stsenaariumide põhjal loodud e-keskkonda, et arendada õppijates oskust analüüsida õnnetuste tekkepõhjuseid ja kriitilise tähtsusega õnnetuse etappide sisu.

Sihtgrupid: Õpetaja.
Õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse läbinul on teadmised ja oskused, kuidas oma aine õpetamise kaudu arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning ohuolukorras käitumisel.
Sisukirjeldus:
  • Õpistsenaariumite videojuhtumite analüüsimine;
  • digitaalsete õppematerjalide ning töölehtede kasutamine ning tagasisidestamine;
  • probleemipõhine õpe ohutuse õpetamisel aineõppe raames;
  • õnnetuse protsess alates õnnetuse toimumise põhjustest ja nende ennetamisest kuni õnnetusele reageerimiseni.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne töö toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbituks kui on osaletud vähemalt 80% õppetööst. Koolituse läbinule väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Õppematerjalide loend: Tuleohutusstsenaariumi e-kodu; Veeohutusstsenaariumi e-kodu; Liiklusohutusstsenaariumi e-kodu.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõrgharidus, teadmised ohutusõppest ja Häirekeskuse ning Päästeameti tööst.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse