Turg ja turundus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus võimaldab arendada osaleja ettevõtlusõppe baasmooduli läbiviimiseks vajalikke turu ja turundusega seotud teadmisi ja oskusi
Toimumise aeg: 27.11.2017 - 27.11.2017
Kontaktpäev:
 • Turg ja turundus (27.11.2017 10:00 - 27.11.2017 17:15)
Maht: 9 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 1 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: SA Innove
Aadress: Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena osalenud õpetaja:

 • Mõistab turu ja sihtrühma olemust ning turunduse eesmärgistamise ja turundustegevuste planeerimise põhimõtteid.
 • Planeerib ettevõtlusõppe baasmooduli turu ja turunduse teema õpetust ja õpiväljundite saavutatuse hindamist, kasutades sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmooduli eesmärkidest ja õpiväljunditest. 


Sihtgrupid: Õpetaja.
Koolituse sihtrühmaks on ettevõtlusõppe spetsialistid (õpetajad, õppejõud, teadlased, ettevõtjad ja teised spetsialistid, kes kavandavad, korraldavad ja/või toetavad, viivad läbi õppeprotsessi).
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolitusega taotletakse, et koolituse läbinud õppetaja omab vajalike teadmisi ja oskusi planeerida ja läbi viia õpet ettevõtlusõppe baasmooduli õpiväljundi „õpilane kavandab turundustegevused äriidees kirjeldatud tootele, tarbijale ja turutingimustele“ saavutamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitusel käsitletakse ettevõtlusõppe baasmooduli läbiviimiseks vajalikke turu ja turundusega seotud teemasid, nagu turu mõiste ja turu segmenteerimine, nõudlud ja pakkumine ning turu taskaal, turu analüüs, turunduse eesmärgistamine ja planeerimine, turundusmeetmestik, ettevõtte turundustegevuste kavandamine lähtuvalt sihtrühmast ja tootest. Samuti jagab ettevõtja kogemusi turunduse planeerimisest ja praktilisest turundustööst ettevõttes.

Meetodid:

interaktiivne loeng 15%;
grupiarutelu 5%;  
diskussioon väikeses rühmas 15 %;  
praktiline harjutus 60%; 
ideekaart või mõistekaart rühmatööna 5%;  


Õpisündmuse teemad:
 • Turu ja sihtrühma mõiste
 • Nõudlus, pakkumine ja turu tasakaal 
 • Konkurents   
 • Turu analüüs 
 • Turunduse eesmärgistamine ja planeerimine
 • Turundusmeetmestik
 • Ettevõtte turundustegevuste kavandamine lähtuvalt tootest.  


Õppevorm: auditoorne
Lõpetamise tingimused:

Osalemine 100%

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Turg ja turundus - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.11.2017 10:00 - 27.11.2017 17:15
Toimumise koht: SA Innove
Aadress: Lõõtsa tn 4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.00-11.30 Ettevõtlusõppe baasmoodul ja selle rakenduskava. Turg ja sihtrühm. Nõudlus, pakkumine ja turu tasakaal. Konkurents. Turu analüüs.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Turunduseesmärgid ja -tegevused. Ettevõtte ärimudelist lähtuv turundustegevuste plaani koostamine.
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Ettevõtja praktilise kogemuse jagamine turunduse eesmärgistamisest, turundustegevute planeerimisest ja rakendamisest.
15.30-15.45 Sirutuspaus
15.45 – 17.15 Turu ja turunduse teema õpetuse praktiline planeerimine ettevõtlusõppe baasmoodulis.
Päevakava: 10.00-11.30 Ettevõtlusõppe baasmoodul ja selle rakenduskava. Turg ja sihtrühm. Nõudlus, pakkumine ja turu tasakaal. Konkurents. Turu analüüs.
11.30-11.45 Sirutuspaus
11.45-13.15 Turunduseesmärgid ja -tegevused. Ettevõtte ärimudelist lähtuv turundustegevuste plaani koostamine.
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Ettevõtja praktilise kogemuse jagamine turunduse eesmärgistamisest, turundustegevute planeerimisest ja rakendamisest.
15.30-15.45 Sirutuspaus
15.45 – 17.15 Turu ja turunduse teema õpetuse praktiline planeerimine ettevõtlusõppe baasmoodulis.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse