Ettevõtluse ja rahatarkuse õpetamine tegevusõppe kaudu. Teaching Financial Literacy and Entrepreneurship. An Activity-based Approach with a Focus on Economics.

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus USA majandusteooria professorite John Brocki ja Jane Lopuse koolitus praktilistest tegevustest, mida kasutada ettevõtlus- ja majandusõppes, et selgitada õpilastele arusaadaval ja praktilisel moel majandus- ja finantsmõisteid.
Toimumise aeg: 20.11.2017 - 21.11.2017
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (20.11.2017 10:30 - 20.11.2017 18:00)
  • 2. koolituspäev (21.11.2017 09:00 - 21.11.2017 17:00)
Maht: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 40 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: SEB innovatsioonikeskus
Aadress: Tornimäe 2 TALLINN HARJU MAAKOND
Kirjeldus
Sihtgrupid: Õpetaja.
Gümnaasiumite ja kutsekoolide õpetajad ja õppetööga seotud spetsialistid,
kes õpetavad või kavatsevad õpetama hakata ettevõtlus- ja majandusõpet
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolitada gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpetajaid kasutama tegevusõpet ettevõtlus- ja majandusmõistete selgitamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitaja John Brock, PhD, University of Colorado, majandusteaduskond. Ta on Colorado Ülikooli majandushariduse keskuse juht ja vanemõpetaja ning on korduvalt pälvinud väljapaistva õppejõu tiitleid ja avaldanud hulgaliselt majandushariduse alaseid publikatsioone. Ta on Global Economic Education Alliance asutaja ja nõukogu esimees. GEEA on mittetulundusorganisatsioon, mis on pühendunud majandus- ja finantshariduse ning ettevõtlushariduse edendamisele kogu maailmas.

Koolitaja Jane S. Lopus, PhD, California State University, East Bay majandusõppe keskuse direktor, õpetanud erinevaid makroökonoomika kursusi. Jane Lopus on olnud varem keskkooli majandusõpetaja ja koolitanud õpetajaid üle maailma 15-s post-kommunistlikus ja- arengumaas. Ta on Cal State East Bay "Väljapaistev Professor 2006" ja pälvinud riiklikke autasusid nii majandushariduse uuringute, kui ka eestvedamise eest. Ta on GEEA alustajaliige ja juhatuse liige. 

Õpisündmuse teemad:
  • leiutisest tooteni, kogukulu ja -tulu, muutuv- ja püsikulud, kasum ja kahjum;
  • krediidi ja laenamise kasud ja kahjud, krediidikõlblikkuse hindamine;
  • tasuvusmäär ja liitintress;
  • kindlustusmajandus;
  • ettevõtlus kohalikus kogukonnas. 
Õppevorm: auditoorne
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.11.2017 10:30 - 20.11.2017 18:00
Toimumise koht: SEB innovatsioonikeskus
Aadress: Tornimäe 2 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.30 – 11.00 Sissejuhatus
11.00 – 12.30 Kes soovib saada miljonäriks?
See on sissejuhatav mäng isikliku majanduse teemasse, kus õpilased paarides täidavad ära küsimustiku finantsiliselt edukate inimeste omaduste kohta.

12.30 – 13.30 Lõuna omal kulul

13.30 – 15.00 Loome leiutise!
Selles tegevuses töötavad õpilased rühmades, mängides ettevõtteid, mis loovad ja toodavad uusi tooteid. Nad otsustavad, milliseid sisendeid osta ja kalkuleerivad oma kogukulu, kogutulu ja kasumi või kahjumi. (Täiendavalt õpivad osalejad aru saama püsi- ja muutuvkuludest).

15.00 – 15.30 Kohvipaus

15.30 – 17.00 Krediidi ja laenamise tulud ja kulud
Õpilased mõtlevad ajurünnaku käigus välja krediidi kulud ja tulud ning seejärel osalevad grupiülesandes, kus nad õpivad, kuidas krediidi kasutamine mõjub netoväärtusele ja millal üldse on mõistlik krediiti kasutada. Seejärel panevad osalejad ennast rollimängus laenuandja rolli, kes hindab laenu soovija krediidikõlblikkust vastavalt mängus ette antud tingimustele ja soovitava laenu suurusele. Nad hindavad laenutaotleja omadusi kolme C mudeli põhjal (capacity, character, and collateral; suutlikkus, iseloom ja tagatis). Sellisel viisil hindavad osalejad ka enda krediidikõlblikkust ning võimalusi seda parandada.

17.00 – 18.00 Küsimuse ja vastused. Vaba diskussioon tegevusõppe üle.

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.11.2017 09:00 - 21.11.2017 17:00
Toimumise koht: SEB innovatsioonikeskus
Aadress: Tornimäe 2 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 – 9.30 Hommikukohv

9.30 – 11.15 Tulusus ja liitintress
Osalejatele tutvustatakse kaht võimalust investeeringu tasuvuse hindamiseks ja õpitakse arvutama aastast tasuvusmäära. Neli vabatahtlikku mängivad kolme erineva säästja ning ühe pankuri rolli. Tulemuste põhjal tuletatakse liht- ja liitintressi valemid ja analüüsitakse neid.

11.15 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Ettevõtlus kohalikus kogukonnas
Rühmades kujundatakse plakatid, õpilased mõtlevad välja, milliseid tooteid ja teenuseid vajab nende kogukond. Nad mõistavad, et ettevõtted võivad neid vajadusi täita uusi ettevõtteid ja töökohti luues.

13.15 – 14.15 Lõuna omal kulul

14.15 – 16.00 Kindlustusmajandus
Kaks-kolm vabatahtlikku söövad šokolaadi ja demonstreerivad kahaneva kasulikkuse printsiipi. Jõukuse kahanev piirkasulikkus vihjab, et enamik inimestest tunnevad vastumeelsust riski suhtes ja sageli soovivad teatud sorti kindlustust. Osalejatele näidatakse erinevaid kindlustusvõimalusi ja riske koos selle riski realiseerumise tõenäosusega, tõmmates kaardipakist kaarte. Selle näitliku tegevuse käigus mõistavad õpilased peamisi majandusprintsiipe, millel kindlustus töötab.

16.00 – 17.00 Tegevusõppe pedagoogika. Koolituse kokkuvõte.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse