Helifailid õppetöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on tutvustada helifailide kasutamisvõimalusi õppetöös, tutvustada tehnilisi vahendeid nende loomiseks, töötlemiseks ja avaldamiseks.
Toimumise aeg: 23.03.2015 - 03.05.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 32 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Kristi Salum (Harno)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/405533/helifailid-oppetoos
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• teab, kust otsida õppetööks sobivaid helifaile (ISTE 2.a., ISTE 2.c);
• oskab kasutada vähemalt ühte veebipõhist keskkonda helifailide loomiseks ja avaldamiseks (ISTE 2.a., ISTE 1.a.);
• oskab programmiga Audacity luua ja vähesel määral töödelda helifaile (ISTE 2.a., ISTE 3.a);
• on teadlik autoriõigustest ja järgib neid helifaile luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

Sihtgrupid: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad, õppejõud, kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma töös kasutada.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on tutvustada helifailide kasutamisvõimalusi õppetöös, tutvustada tehnilisi vahendeid nende loomiseks, töötlemiseks ja avaldamiseks.
Sisukirjeldus:

Helifaile ei kasutata õppetöös just palju. Käesolev veebipõhine kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel helifaile luua ja neid õppetöösse integreerida.

Õpisündmuse teemad:

• helifailide loomiseks ja töötlemiseks vajaliku riistvara ja tarkvara (Audacity)
• helifailide publitseerimine (Podomatic)
• podcastid ja nende kasutamine (Juice).
• autoriõigustega arvestamine helifailide kasutamisel

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni.
Lõpetamise tingimused:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest (test, kogemuste kirjeldused, kasutamisvõimaluste väljatoomine, helifaili loomine veebis, helifaili loomine Audacityga, kogemuste kirjeldus podcastide kasutamisega seoses, helifailide kautamine õppetöös).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse