Õpilugude kasutamine õppetöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpilugu kirjeldab samm-sammult õpetaja ja õpilaste tegevusi õppeprotsessis, kasutades erinevaid digivahendeid. Õpitakse nägema tehnoloogia toetavat rolli õppimisel. Õpilugu on rakendatav nii lühema kui pikema õpitegevuse planeerimiseks.
Toimumise aeg: 22.09.2014 - 16.11.2014
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 32 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
  • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub haridusportaalis Koolielu.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1. Hindab enda kooli innovatsiooniküpsuse taset ning planeerib sellest lähtuvalt õpitegevusi (ISTE 2a)
2. Kohandab või loob õpiloo lähtuvalt innovatsiooniküpsuse tasemest (ISTE 1c)
3. Rakendab õpilugu enda töös ning reflekteerib seda (ISTE 2a)
4. Kasutab õpiloos erinevaid kaasaegseid digitaalseid vahendeid, mis toetavad erinevaid õpistiile (ISTE 2c)
5. Annab hinnangu kaaskursuslaste õpilugudele (ISTE 1d).

Sihtgrupid: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid
Eesmärgid: Toetada õpetajaid innovaatiliste õpimeetodite rakendamisel koolis
Sisukirjeldus:

Õpilugu on nagu retsept kokaraamatust, mis kirjeldab samm-sammult õpetaja ja õpilaste tegevusi õppeprotsessis, kasutades erinevaid digivahendeid. Õpilugu mitmekesistab õppemeetodeid, õpetab nägema tehnoloogia toetavat rolli õppimisel ja võimaldab vähese vaevaga õpetada teemat hoopis uuel moel. Õpilugu sobib konkreetse teema õpetamiseks, näiteks protsendi arvutamine või eksamiks valmistumine kui ka pikema õpitegevuse planeerimiseks. Osalejad saavad hinnata iseenda ja oma kooli valmisolekut uuendusteks (innovatsiooniküpsuse mudel).

Õpilugude näidetega tutvu aadressil https://iteceesti.wordpress.com/minust/stsenaariumid/. Sellest, kuidas õpilugusid kasutavad õppetöös Piret Viil Rõuge põhikoolist ja Mariliis Lazarev Salme põhikoolist loe lähemalt aadressilt http://uudiskiri.e-ope.ee/?p=14090.

Õpisündmuse teemad:

• Mis on õpilugu?
• Innovatsiooniküpsuse mudel
• Abivahend koostöös teiste õpetajatega õpilugude ja õpitegevuste väljatöötamiseks
• Õpiloo koostamine ja katsetamine

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit. Viimasel nädalal veebikonverentsil osalemiseks vajalikud kõrvaklapid ja mikrofon
Lõpetamise tingimused:

1. Hindab enda kooli /õpetamist lähtuvalt innovatsiooniküpsuse mudelist.
2. Kohandab või loob ise õpiloo
3. Rakendab õpilugu enda töös
4. Reflekteerib enda õpiloo rakendamist
5. Annab hinnangu kaasõppija õpiloole

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Tagasi kalendrisse