Õigusalased teadmised haridusasutuse juhile

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab juriidilisi teadmisi haridusasutuse juhtimist puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt enda haridusasutuses vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks
Toimumise aeg: 05.03.2018 - 12.06.2018
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (05.03.2018 09:40 - 05.03.2018 17:00)
 • 2. koolituspäev (19.03.2018 09:40 - 19.03.2018 17:00)
 • 3. koolituspäev (06.04.2018 09:40 - 06.04.2018 17:00)
 • 4. koolituspäev (12.06.2018 09:40 - 12.06.2018 17:00)
Maht: 38 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Addenda OÜ
Projektijuht: Diana Nõmmik, diana.nommik@addenda.ee
Vaatlev partner: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Tammsaare Ärikeskus, Addenda koolitusklass, II korrus
Aadress: A.H. Tammsaare tee 47 TALLINN HARJU MAAKOND
Lisainfo: Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Koolituse läbinu teab hästi õigusliku reguleerimise süsteemi ja meetodeid ning saab aru, mis on erineva taseme õigusaktid, haldusaktid ja lepingud. Koolituse läbinu saab aru, kuidas õigussuhted tekivad ja mismoodi saab suhteid kujundada ja muuta. 
 • Koolitusel osalenu saab aru mis on juhtimise õiguslik tähendus ja sellega kaasnev vastutus ning teab meetodeid, kuidas korraldada juhtimist sedasi, et tegevus oleks õiguslik ja asjaajamise poolest korrektne, et riskidega arvestatakse, neid ennetatakse ning ohuolukorras (oht õiguste rikkumiseks, varalise kahju saamiseks, tegevuses sellise vea tekkimiseks, millele järgneb nõue või karistus) reageeritakse adekvaatselt.
 • Koolitusel osalenu teab õigusliku reguleerimise ja vastutuse põhitõdesid ning juhi tegevusega seonduvaid norme ja põhitõdesid ja oskab vajadusel õigusakte ja seletuskirju kasutades ise küsimustele vastuseid leida.
 • Koolituse tulemusena teab osaleja vastutuse tekkimise aluseid ning oskab ettetuleva probleemi korral lahendust otsides selleks kasutada õigeid allikaid ja suudab endale olukorrast adekvaatse pildi luua.
 • Koolitusel osalenu teab haldusmenetluse ja lepinguõiguse alustõdesid ning tunneb nii haldusotsuse kui lepingu peamisi komponente ja suudab kontrollida, kas need vastavad tema soovitule ning tunneb ära riskiohtlikud olukorrad. 


Sihtgrupid: Haridusasutuse juht.
üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste juhid
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Sisukirjeldus:

Koolituse eesmärk on anda üldhariduskooli või kutseõppeasutuse juhtidele juriidilisi teadmisi haridusasutuse juhtimist puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt enda haridusasutuses vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

Koolituspäevade ajakava:

09.40-10.00 osalejate kogunemine ja registreerimine

10.00-11.30 koolitus

11.30-11.45 kohvipaus

11.45-13.15 koolitus

13.15-13.45 lõunapaus

13.45-15.15 koolitus

15.15-15.30 kohvipaus

15.30-17.00 koolitus

Õpisündmuse teemad:

I koolituspäev

1. Vastutuse tekkimise alused ja allikad
2. Juhi vastutuse ulatus  
3. Missugused on asutuse või juriidilise isiku õigused ja pädevus 
4. Juhi pädevus 
5. Juhi vastutus 
6. Juhi tegevus 
7. Õigusaktide struktuur 
8. Töölepingu seadus 

II koolituspäev 

9. Korruptsioonivastane seadus
10. Ametiühing, kollektiivleping, usaldusisik 
11. Haldusõigus 
12. Haldusmenetluse põhimõtted 
13. Haldusotsuse ja haldusvaidluse näited 
14. Haridusasutuse ja õpilase suhestik 
15. Leping 

III koolituspäev 

16. Tööleping
17. Töölepingu sõlmimine ja vormistamine 
18. Töölepingu alusel tekkinud vaidlused 
19. Töökeskkond 
20. Lastekaitse 
21. Perevägivald 
22. Füüsiline rünne, selle oht või ähvardus 

IV koolituspäev 

Järelseminar koosneb ettesaadetud kaasusülesannete lahenduste läbiarutamisest ja uute kaasuste lahendamisest.


Õppevorm: auditoorne
Link materjalidele: http://www.addenda.ee/innove
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.03.2018 09:40 - 05.03.2018 17:00
Toimumise koht: Tammsaare Ärikeskus, Addenda koolitusklass, II korrus
Aadress: A.H. Tammsaare tee 47 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
Lisainfo: Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Vastutuse tekkimise alused ja allikad
Juhi vastutuse ulatus
Missugused on asutuse või juriidilise isiku õigused ja pädevus
Juhi pädevus
Juhi vastutus
Juhi tegevus
Õigusaktide struktuur
Töölepingu seadus
Päevakava vabatekstina: 09.40-10.00 osalejate kogunemine ja registreerimine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 koolitus
13.15-13.45 lõunapaus
13.45-15.15 koolitus
15.15-15.30 kohvipaus
15.30-17.00 koolitus

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.03.2018 09:40 - 19.03.2018 17:00
Toimumise koht: Tammsaare Ärikeskus, Addenda koolitusklass, II korrus
Aadress: A.H. Tammsaare tee 47 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
Lisainfo: Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Korruptsioonivastane seadus
Ametiühing, kollektiivleping, usaldusisik
Haldusõigus
Haldusmenetluse põhimõtted
Haldusotsuse ja haldusvaidluse näited
Haridusasutuse ja õpilase suhestik
Leping
Päevakava vabatekstina: 09.40-10.00 osalejate kogunemine ja registreerimine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 koolitus
13.15-13.45 lõunapaus
13.45-15.15 koolitus
15.15-15.30 kohvipaus
15.30-17.00 koolitus

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.04.2018 09:40 - 06.04.2018 17:00
Toimumise koht: Tammsaare Ärikeskus, Addenda koolitusklass, II korrus
Aadress: A.H. Tammsaare tee 47 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
Lisainfo: Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Tööleping
Töölepingu sõlmimine ja vormistamine
Töölepingu alusel tekkinud vaidlused
Töökeskkond
Lastekaitse
Perevägivald
Füüsiline rünne, selle oht või ähvardus
Päevakava vabatekstina: 09.40-10.00 osalejate kogunemine ja registreerimine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 koolitus
13.15-13.45 lõunapaus
13.45-15.15 koolitus
15.15-15.30 kohvipaus
15.30-17.00 koolitus

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.06.2018 09:40 - 12.06.2018 17:00
Toimumise koht: Tammsaare Ärikeskus, Addenda koolitusklass, II korrus
Aadress: A.H. Tammsaare tee 47 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
Lisainfo: Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.
Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €.
Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Järelseminar koosneb ettesaadetud kaasusülesannete lahenduste läbiarutamisest ja uute kaasuste lahendamisest.
Päevakava vabatekstina: 09.40-10.00 osalejate kogunemine ja registreerimine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 koolitus
13.15-13.45 lõunapaus
13.45-15.15 koolitus
15.15-15.30 kohvipaus
15.30-17.00 koolitus

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse