Arvutikasutaja baaskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Algtaseme koolitus õpetajale, kes soovib oskuslikult kasutada faili- ja tekstitöötluse, tabelarvutuse ning interneti poolt pakutavaid võimalusi.
Toimumise aeg: 24.10.2017 - 28.11.2017
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktseminar (24.10.2017 14:00 - 24.10.2017 17:15)
  • 2. kontaktseminar (31.10.2017 14:00 - 31.10.2017 17:15)
  • 3. kontaktseminar (07.11.2017 14:00 - 07.11.2017 17:15)
  • 4. kontaktseminar (14.11.2017 14:00 - 14.11.2017 17:15)
  • 5. kontaktseminar (21.11.2017 14:00 - 21.11.2017 17:15)
  • 6. kontaktseminar (28.11.2017 14:00 - 28.11.2017 17:15)
Maht: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 13 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 107,4 €

Koolitus on lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajatele TASUTA. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Vastasel juhul on koolituse läbiviijal (Tallinna Arvutikoolil) õigus esitada arve summas 107,40 eurot.

Koolitajad:
  • Arvo Saat (Tallinna Arvutikool OÜ)
  • Katre Kalle (Tallinna Arvutikool OÜ)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: KAIRI BURNAŠEVA, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Partner, läbiviija: Tallinna Arvutikool OÜ
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Arvutikool OÜ
Aadress: Suur-Sõjamäe 10a 11415
Lisainfo: Katre Kalle, tel: 517 5606, e-post: katre.kalle@akoolitus.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:
• kasutab arvutit iseseisvalt baastasemel 
• teostab olulisemaid failioperatsioone 
• koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente 
• koostab ja töötleb lihtsaid tabelarvutuse tabeleid 
• leiab iseseisvalt internetist õpetajatööks vajalikku infot 
• kasutab iseseisvalt elektronposti 
• teab ID-kaardi kasutamise võimalusi ja oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti 


Sihtgrupid: Õpetaja.
Lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajad
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus
Sisukirjeldus:

HITSA korraldab koostöös Tallinna Arvutikooliga algtaseme koolitused lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajatele, kes tunnevad, et arvuti kasutamine igapäevases töös võiks ladusamalt minna. Ootame koolitusele õpetajaid, kes erinevatel põhjustel ei pea end arvutikasutajaks või nende arvuti kasutamise oskused on väga piiratud.

Õpisündmuse teemad:

1. Teeme arvutitöö mugavamaks
2. Internet, interneti turvalisus
3. Tekstitöötlus MS Word
4. Failitöötlus
5. Tabelarvutus MS Excel
6. E-post ja ID-kaart

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: -
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud ja esitanud kõik nõutavad ülesanded

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
1. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.10.2017 14:00 - 24.10.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.10.2017 14:00 - 31.10.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.11.2017 14:00 - 07.11.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2017 14:00 - 14.11.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.11.2017 14:00 - 21.11.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.11.2017 14:00 - 28.11.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse