Haridusinnovatsiooni meistriklass 2017-2018

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Meistriklass on loodud eesmärgiga toetada haridusasutuste juhtide isiksuslikku arengut innovatsiooni juhtimisel, hõlmates visiooni loomist, parimate praktikate rakendamist, uuendusvalikute elluviimist, partnerite kaasamist ja lisaressursside leidmist.
Toimumise aeg: 27.08.2017 - 19.01.2018
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • Moodul 1. Uuenduste loomine muutuva õpikäsituse kontekstis:  1. koolituspäev (27.08.2017 10:00 - 27.08.2017 18:00)
 • Moodul 1. Uuenduste loomine muutuva õpikäsituse kontekstis:  2. koolituspäev (28.08.2017 09:30 - 28.08.2017 16:30)
 • Moodul 2. Muutuste algatamine. Kaasamine ja koosloomine:  Õppevisiit Taani (08.10.2017 09:00 - 12.10.2017 19:00)
 • Moodul 3. Koostöine arendustegevus:  1. koolituspäev (03.11.2017 09:00 - 03.11.2017 19:00)
 • Moodul 3. Koostöine arendustegevus:  2. koolituspäev (04.11.2017 09:00 - 04.11.2017 19:00)
 • Moodul 4. Muutuste elluviimine:  Õppevisiit Hollandisse (19.11.2017 09:00 - 23.11.2017 19:00)
 • Moodul 5. Ideede elluviimise toetamine:  1. koolituspäev (18.01.2018 09:00 - 18.01.2018 19:00)
 • Moodul 5. Ideede elluviimise toetamine:  2. koolituspäev (19.01.2018 09:00 - 19.01.2018 19:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 127 akad. tundi
 • Auditoorne: 96 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 31 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 22 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: MTÜ Ruumiloojad
Projektijuht: Piret Jeedas, piret@ruumiloojad.ee, tel: +3725292242
Vaatlev partner: SA Innove
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osalejad

 • kogevad inspiratsiooni õppimisest ja innovatsiooni õppimises;
 • laiendavad oma arusaama mõjusast õppimisest, õpetamisest ja koolist;
 • kasvatavad oma võimekust (sh oskusi) juhtida koosloomist ja muutusi, kaasata vajalikke ressursse;
 • loovad visiooni muutustest, mida soovivad oma haridusasutuses ellu kutsuda, koondavad ideid ning loovad esialgse arendusprojekti kavandi, mida haridusasutuses arendama ning ellu viima hakata;
 • rendavad iseend ja mõtestavad ning planeerivad, kuidas oma meeskonda vastavalt programmi raames eesmärgiks seatud muutustest tulenevatele vajadustele arendada.
Sihtgrupid: Haridusasutuse juht.
Programmi on oodatud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja koolieelsete lasteasutuste direktorid, kelle inglise keele oskus vähemalt iseseisva keelekasutaja tasemel (Euroopa ühtse keeleoskussüsteemi järgi B2).
Eesmärgid: Osalejad arendavad haridusasutuse juhi kompetentsimudelis kirjeldatud innovatsiooni juhtimise kompetentsi, hõlmates visiooni loomist, parimate praktikate rakendamist, uuendusvalikute elluviimist, partnerite kaasamist ja lisaressursside leidmist.
Sisukirjeldus:

Elame väga põneval ajajärgul, kus iga päev pakub õppimise ja imestamise võimalusi. Ideed lendavad õhus. “Püüa need vaid kinni,” ütleb filmilavastaja David Lynch.

Teisalt on tunne, et napib aega süvenemiseks ja mõtestamiseks. Raamatu “Learning Futures” autor Keri Facer tõdeb: “Oleme igapäevaste tegevustega nii hõivatud, et meil pole aega vaadata tulevikku või tulevikku koos luua”. 

Meistriklass on loodud eesmärgiga toetada haridusasutuste juhtide isiksuslikku arengut innovatsiooni juhtimisel, hõlmates visiooni loomist, parimate praktikate rakendamist, uuendusvalikute elluviimist, partnerite kaasamist ja lisaressursside leidmist.      

Meistriklassi läbiviimisel kasutatakse loovaid, kaasavaid, koosõppel põhinevaid ja õppijaid toetavaid meetodeid ja lähenemisi:  

- kaasava juhtimise praktikad, põhimõtted, meetodid (ring, tunnustav lähenemine, maailmakohvik, ideeturg jne);

- disainmõtlemise tööriistad ja põhimõtted (empaatia, uudishimu, märkamisoskus);

- sotsiaalse innovatsiooni loomise ja transformatiivsete muutuste kujundamise mudel U-teooria (algatamine, vaatlemine, süvenemine, uurimine, eemaletõmbumine, inspiratsiooni otsimine, prototüüpimine, elluviimine).

Meistriklassi käigus toimuvad õppevisiidid nii Eestis kui kahes välisriigis, pakkudes võimalusi tutvuda kohaliku ja rahvusvahelise praktikaga innovatsiooni juhtimisel. Nii visiitide sihtkohtade valikul lähtutakse muuhulgas põhimõttest, et õppida on vajalik - eriti uute ideede jaoks - erinevatest kontekstidest ja murda välja tavapärasest keskkonnast ja mustrist. 

Programmi ülesehitus toetab iga osaleja arendusprojekti loomist, tagasisidestamist ja testimist tema kooli / lasteaia kontekstis. Iga osaleja töötab programmi kestel idee arendamisega, mis lähtub küsimusest: “Kuidas luua maailma parimat kooli / lasteaeda oma kogukonnale?”.

Programmi teemad, mida täiendatakse osalejate vajadustest ja õpieesmärkidest lähtuvalt: õppimine täna ja tulevikus, süsteemne mõtlemine, innovatsiooni toetamine, uuenduste loomine, kaasamine ja koosloomine, disainmõtlemine, protsesside juhtimine.

Läbi programmi käsitletakse õppimist, muutusi ja muutuste loomist kolmel tasandil:  

1. mina ise: oskused, tugevused, hoiakud, isiksuslikud ressursid, enesehoolivus, refleksiivne praktika.

2. teised: mõjus koostöö, koosõppimine, inimeste ja ressursside kaasamine, tagasiside ja julgustamine.

3. ühiskond: muutuste mõistmine, valikute tegemine, süsteemne mõtlemine.

Õpisündmuse teemad:

1. Uuenduste loomine muutuva õpikäsituse kontekstis

2. Muutuste algatamine. Kaasamine ja koosloomine

3. Koostöine arendustegevus 

4. Muutuste elluviimine

5. Ideede elluviimise toetamine

Õppevorm: auditoorne
Osalemise/ alustamise eeldused: Valikuprotsessi läbimine: motivatsioonikirja ja iseseisva loovülesande esitamine
Lõpetamise tingimused:

Läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 90% kontaktõppes ja iseseisvate tööde tegemine ning arendusprojekti esialgse plaani koostamine. Kontaktõppes kohaloleku registreerimise aluseks on registreerimisleht.

Kursuse läbinud osalejad saavad tunnistuse lähtuvalt täienduskoolituse standardis väljatoodud nõuetele.

Viiakse läbi ESF toel
ESF logo
Moodul 1. Uuenduste loomine muutuva õpikäsituse kontekstis - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.08.2017 - 28.08.2017
Aadress: Põlva,Põlva maakond, Eesti
Lisainfo: Majutus osalejatele Pesa Hotellis, Põlvas

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
- suhete loomine ja õppimise eesmärgistamine rühmas
- õppimine, muutused ja innovatsioon
- uuenduste loomine
- arendusprojekti idee leidmine

Juhendajad: Piret Jeedas, Triin Noorkõiv, Indrek Maripuu (Loovusait) ja Eve Eisenschmidt
(Tallinna Ülikool)
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.08.2017 10:00 - 27.08.2017 18:00
Toimumise koht: Loovusait
Aadress: Neitsijärve talu,Uibujärve küla,Põlva maakond, Eesti
URL: http://loovusait.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Mina kui muutuste looja ja uuendaja
Päevakava vabatekstina: 10:30-11:00 Rahulik kohalejõudmine Loovusaita Neitsijärve talu, Uibujärve küla, Põlva vald
11:00-13:00 Tere tulemast! Häälestumine. Suhe, eesmärgid ja oma õpiteekonna kujundamine.
13.00-14:00 Lõuna
14:00-16:00 Loovus. Innovatsioon. Mõttemustrid.
16.00-16:30 Sirutuspaus
16.30-18.00 Loova katsetaja meelelaad
18.30 Õhtusöök ja koosolemine

Ööbimine hotellis Pesa Uus 5, Põlva linn

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2017 09:30 - 28.08.2017 16:30
Toimumise koht: Põlva Gümnaasium
Aadress: Piiri 1 , Põlva vald, 63308 , Põlva maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Muutuv õpetamise ja õppimise väli
Päevakava vabatekstina: 08:00-09:00 Hommikusöök hotellis Pesa
09:00-10:30 Sissejuhatus päeva. Uudishimuliku uurija meelelaad.
10:30-12:30 Õppevisiit Põlva Gümnaasiumisse (Piiri 1, Põlva linn)
Riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppest tulenevalt toetab Põlva Gümnaasium iga õpilase ja koolitöötaja individuaalset arengut toetava koolikeskkonna kujunemist. Riigigümnaasiumi direktor on (muuhulgas) innovaatiline - oskab ja suudab uut luua ning ise uueneda, ta omab julgeid visioone ja suudab neid koostöös kooliperega ellu viia.
12:30-13:45 Lõuna
13:45-15:00 Õppevisiidi mõtestamine. Haridust mõjutavad suunad ja innovatsioon hariduses
15:00-15:15 Sirutuspaus
15:15-16:30 Arendusideede leidmine: ettevalmistus koduseks ülesandeks. Kokkuvõte
Teele asumine

Vaata vähem

Moodul 2. Muutuste algatamine. Kaasamine ja koosloomine - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2017 - 12.10.2017
Aadress: Taani

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
- suhete süvendamine rühmas
- õppevisiidi eesmärgistamine
- kaasamine ja koosloomine
- õppevisiidi analüüs
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 24.00 akad. tundi

Vaata vähem

Õppevisiit Taani - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2017 09:00 - 12.10.2017 19:00
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Inspiratsioonirännak Taanis - muutuste algatamine, kaasamine ja koosloomine
Päevakava vabatekstina: Õppevisiidi eesmärgistamine. Sissejuhatus Taani haridussüsteemi.
Õppevisiidid tiimides.
Õppevisiitide analüüs ja olulisemad järeldused.
Oma arendusprojekti arendus.
Kaaskoolitaja. David Jul
Päevakava on saadetud eraldi dokumendina osalejatele.

Vaata vähem

Moodul 3. Koostöine arendustegevus - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.11.2017 - 04.11.2017
Toimumise koht: Männiku metsatalu
Aadress: Intsu küla,Viljandi,Viljandi maakond, Eesti
URL: http://metsatalu.ee

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
- suhete süvendamine rühmas
- arendusprojekti ideede arendamine
- õpiprotsessi mõtestamine rühmas
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.11.2017 09:00 - 03.11.2017 19:00
Toimumise koht: Männiku metsatalu
Aadress: Intsu küla,Viljandi,Viljandi maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koostöine arendustegevus
Päevakava vabatekstina: 1. päev, 3. november

10.30-11.00 Kohalejõudmine kohvikusse Fellin. Tasuja plats 1, Viljandi linn

11:00 Tere tulemast!
Õppimine lugudest: Fellin, Kait Lukka, Kairi Ong
Lood õpiringides

12.30 Sõit Männiku metsatallu. Intsu küla, Viljandi vald
13.00 Lõuna ja tubadesse sisseseadmine
14.00 Sissejuhatus
14.30 Vestlus kui strateegiline tööriist
Juhtumiring - töö oma muutust loovate ideedega
16.00 Sirutuspaus
16.30-18.15 Töö oma muutust loovate ideedega jätkub
18.45 Õhtusöök
20.00 Teejutud

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.11.2017 09:00 - 04.11.2017 19:00
Toimumise koht: Männiku metsatalu
Aadress: Intsu küla,Viljandi,Viljandi maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koostöine arendustegevus
Päevakava vabatekstina: 2. päev, 4. november
8.00-9.00 Hommikusöök
9.00 Häälestus
9.15 Elav süsteem, kaordilised sammud ja ideede arendamine
11.00 Sirutuspaus
11.30 Ideede arendus jätkub
13.00 Lõuna
14.00 Ideede arendus jätkub
15.00 Sirutuspaus
15.30-16.00 Kokkuvõte
Teele asumine

Vaata vähem

Moodul 4. Muutuste elluviimine - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.11.2017 - 23.11.2017
Aadress: Holland

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
- suhete süvendamine rühmas
- õppevisiidi eesmärgistamine
- protsessijuhtimine
- õppevisiidi analüüs
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 24.00 akad. tundi

Vaata vähem

Õppevisiit Hollandisse - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.11.2017 09:00 - 23.11.2017 19:00
Aadress: Holland

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Inspiratsioonirännak Hollandis: muutuste algatamine ja elluviimine
Päevakava vabatekstina: Õppevisiidi eesmärgistamine.
Avatud ruum: projektid, küsimused, ideed.
Muutuste juhtimise teooriad.
Õppevisiidid tiimides. Kogemuskohvik: õppevisiitide analüüs ja olulisemad järeldused.
Ideeturg (pro action cafe): ideede arendamine.
Kaaskoolitajad: Huub Purmer, Diederik Bosscha (Dock20)

Programmi koostasid kaaskoolitajad ning saadeti eraldi kirjana osalejatele.

Vaata vähem

Moodul 5. Ideede elluviimise toetamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.01.2018 - 19.01.2018
Toimumise koht: Altmõisa Külalistemaja
Aadress: Tuuru küla,Ridala,Lääne maakond, Eesti
URL: http://www.altmoisa....

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
- suhete süvendamine rühmas
- arenduspäeva disain
- arendusprojektide esitlus kogukonnas
- õpikogemuse analüüs
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.01.2018 09:00 - 18.01.2018 19:00
Toimumise koht: Altmõisa Külalistemaja
Aadress: Tuuru küla,Ridala,Lääne maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õppimine kaas-uuendajatega ja (disaini)protsessi käivitamine
Päevakava vabatekstina: 10.30 Kohalejõudmine Altmõisa külalistemajja ja hommikukohv
Tuuru küla, Ridala vald (vt kaart)
11:00 Tere tulemast! Häälestumine
13.00 Lõuna
14.00 “Soovin ja pakun”: iseorganiseeruv õppimine grupi liikmete toel
15.30 Sirutuspaus
16.00 “Soovin ja pakun”: iseorganiseeruv õppimine grupi liikmete toel
17.00 Disainiväljakutse “Kuidas me saame…”: käivitus
Programmi jooksul kogetu, nähtu ja mõeldu integreerimine
18.00 Õhtusöök

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.01.2018 09:00 - 19.01.2018 19:00
Toimumise koht: Altmõisa Külalistemaja
Aadress: Tuuru küla,Ridala,Lääne maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õppimine kaas-uuendajatega ja (disaini)protsessi käivitamine
Päevakava vabatekstina: 8.00 Hommikusöök
9.00 Ühine jalutuskäik
10.00 Disainiväljakutse “Kuidas me saame…”: arendus
11.15 Disainiväljakutse “Kuidas me saame…”: esitlused, tagasiside ja
kokkuvõte
12.30 Lõuna
13.30 Järgmised sammud
14.30 Sirutuspaus
15-16.00 Programmi lõpetamine
Teele asumine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse