Animatsioon

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus E-kursus tutvustab õpetajatele erinevaid animatsiooni liike ning animatsiooni loomist kasutades nii veebipõhist animatsiooni loomise tarkvara kui programme.
Toimumise aeg: 02.03.2015 - 12.04.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 29 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Ene Moppel (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
  • Evi Tarro (Võru Kreutzwaldi Kool)
  • Krista Kõlli-Raud (Võru Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/404835/e-kursus-animatsioon-5
Toimumise koht
Toimumise koht: Haridusportaal Koolielu
Aadress: Eesti
URL: http://koolielu.ee
Lisainfo: Haridusportaali Koolielu kogukonnas "Animatsioon 4"
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• teab erinevaid animatsiooniliike (ISTE 2.c, ISTE 4.b)
• oskab luua nii veebipõhist kui arvutianimatsiooni (ISTE 1.a., ISTE 2.a., ISTE 3.a );
• oskab koostada stsenaariumi ja selle põhjal animafilmi, oskab filmi helindada ja Youtube’s avaldada (ISTE 1.a., ISTE 2.a., ISTE 3.a).

Sihtgrupid: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Eesmärgid: a. tutvustada erinevaid animatsiooni liike, olulisi mõisteid animatsiooni loomisel ja stsenaariumi koostamist
b. õpetada veebipõhise animatsiooni loomise tarkvara ning programmide Stykz , Windows Movie Maker ja MonkeyJam kasutamist
c. tutvustada animafilmi helindamiseks helitöötlusprogrammi Audacity
Sisukirjeldus:

Riikliku õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti. E-kursus tutvustab õpetajatele erinevaid animatsiooni liike ning animatsiooni loomist kasutades nii veebipõhist animatsiooni loomise tarkvara kui programme Stykz, Windows Movie Maker ja MonkeyJam. Helitöötluseks tutvustatakse programmi Audacity.

Õpisündmuse teemad:

a. Erinevad animatsiooni liigid. Animatsioon loovtööna. Animafilmi tegemise etapid, tehnikad ja tehnilised seadmed.
b. Kriipsujuku animatsioon programmiga Stykz. Veebipõhise animatsiooni loomine
c. Kaadrite joonistamine või pildistamine. Filmi monteerimine programmiga Windows Movie Maker või MonkeyJam
d. Kirjandusliku ja pildistsenaariumi koostamine
e. Animafilmi loomine stsenaariumi põhjal, helindamine ja Youtube’s avaldamine

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, mikrofoni ja kõlareid.
Lõpetamise tingimused:

E-kursusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada veebipõhine animatsioon, arvutianimatsioon ja oma stsenaariumi põhjal loodud helindatud animatsioon vabalt valitud tarkvaraga.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Tagasi kalendrisse