Personalijuhtimine haridusasutuses. I tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Personalijuhtimise teoreetiliste teadmiste sidumine praktilise juhtimiskogemusega, terviklik ning pedagoogilisel kontseptsioonil lähtuv personalijuhtimine
Toimumise aeg: 14.08.2018 - 18.09.2018
Maht: 49 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 17 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: MARGE KIMMEL, marge.kimmel@ut.ee
Partner, läbiviija: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Hotell Metropol
Aadress: Roseni 13 TALLINN HARJU MAAKOND
URL: http://www.metropol.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel osaleja: 

 • on omandanud tööõiguse baasteadmised
 • teab talendijuhtimise põhimõtteid
 • mõistab tööandja väärtuspakkumise komponente 
 • teab uue töötaja värbamise ja valiku etappe, meetodeid ning kanaleid. Oskab abistada sisse-elamisprotsessis ning mõistab mentorluse kasu uuele töötajale
 • oskab tulemuslikult viia läbi arenguvestlusi/koostöövestlusi

Sihtgrupid: Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Uued juhid või staažikad juhid, kellel puudub teoreetiline baas
Haridustasemed: Alusharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on personalijuhtimise teoreetiliste teadmiste sidumine praktilise juhtimiskogemusega, põhitähelepanu terviklikul ning haridusasutuse pedagoogilisest kontseptsioonist lähtuval personalijuhtimisel.
Sisukirjeldus:

Koolitaja: Mari Nõmm

Õpisündmuse teemad:
 •  Personalijuhtimise olemus, seosed talendijuhtimise, tööandja väärtuspakkumisega ja haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooniga.
 • töösuhete administreerimine ja tööõigus
 • töötajate värbamine ja seos talendijuhtimisega: tööandja väärtuspakkumine ning seos töötajate motiveerimisega
 • talendijuhtimine ja selle seos töötajate tulemuslikkuse juhtimise, arendamise ja tagasisidestamisega
 • haridusasutuse personalipoliitika ja selle rakendamine, väärtuspakkumine.

Praktikaklass: osaleja organisatsiooni personalipoliitika ja selle rakendamise ning väärtuspakkumise esitlemine ja arutelu

Õppevorm: auditoorne
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 90% auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde tegemine

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.08.2018 - 14.08.2018
Toimumise koht: Hotell Metropol
Aadress: Roseni 13 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.metropol....

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

2.-3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2018 - 29.08.2018
Toimumise koht: Hotell Metropol
Aadress: Roseni 13 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.metropol....

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.09.2018 - 18.09.2018
Toimumise koht: Hotell Metropol
Aadress: Roseni 13 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.metropol....

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse