Personalijuhtimine haridusasutuses. II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Haridusasutuse pedagoogilisest kontseptsioonist lähtuva personalipoliitika kujundamine ja rakendamine, sh personalivajaduse planeerimine, töötajate hindamine ning tagasisidestamine, professionaalse arengu toetamine
Toimumise aeg: 21.08.2018 - 09.10.2018
Maht: 49 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 17 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: MARGE KIMMEL, marge.kimmel@ut.ee
Partner, läbiviija: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU TARTU MAAKOND
URL: http://www.ht.ut.ee/et/kontakt
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab tervikliku ja läbimõeldud personalijuhtimise olulisust oma organisatsiooni kontekstis (sh personaliplaneerimine, värbamine ja valik, süsteemne arengu toetamine, väljajuhatamine, koostöövestlused jne) ning rakendab saadud teadmisi oma organisatsioonis
 • oskab luua lähtuvalt oma organisatsiooni eripärast motivatsioonisüsteemi (töötasu palgaskaalad, palgakahvlid jne)
 • on saanud juurde teadmisi töötasu teemal (sh kogutasu kontseptsioon, palgaläbirääkimised ja palga kokkulepete sõlmimine, kollektiivleping)
 • töötab välja töötajate hindamismudeli ning alustab selle rakendamist oma organisatsioonis 
 • on saanud juurde teadmisi karjääri planeerimisest, väljajuhatamisest ning lahkumisvestlustest 

Sihtgrupid: Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Juhid, kellel on olemas baasteadmised personalijuhtimisest aga vajavad lisateadmis ja oskusi personaliplaneerimisest ja töötajate professionaalse arengu süsteemsest toetamisest
Haridustasemed: Alusharidus
Eesmärgid: Õppekava eesmärk on osalejate arenguvajadust arvestades personalijuhtimisalaste kompetentside arendamine eesmärgiga teadlikult kujundada ja oskuslikult rakendada personalijuhtimist haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni teostamisel.
Sisukirjeldus:

Koolitaja: Mari Nõmm

Õpisündmuse teemad:
 • Personalipoliitika olemus ja kujunemine
 • personali planeerimine, värbamine ja valik
 • motiveeriva töökeskkonna kujundamine, tasustamine ja palgasüsteemi loomine
 • tulemuslikkuse juhtimine, töötajate arendamine, karjäärijuhtimine ja vestlused


Praktikaklass: osaleja organisatsiooni personalipoliitika ja personalijuhtimise süsteemid


Õppevorm: auditoorne
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 90% auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde tegemine

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. õppepäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.08.2018 - 21.08.2018
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU TARTU MAAKOND Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

2.-3. õppepäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.09.2018 - 12.09.2018
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU TARTU MAAKOND Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

4. õppepäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2018 - 09.10.2018
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU TARTU MAAKOND Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse