Personalijuhtimine haridusasutuses. I tase (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Personalijuhtimise teoreetiliste teadmiste sidumine praktilise juhtimiskogemusega, terviklik ning pedagoogilisel kontseptsioonil lähtuv personalijuhtimine
Toimumise aeg: 17.01.2018 - 01.03.2018
Maht: 49 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 17 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: MARGE KIMMEL, marge.kimmel@ut.ee
Vaatlev partner: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU TARTU MAAKOND
URL: http://www.ht.ut.ee/et/kontakt
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel osaleja: 

 • on omandanud tööõiguse baasteadmised
 • teab talendijuhtimise põhimõtteid
 • mõistab tööandja väärtuspakkumise komponente 
 • Teab uue töötaja värbamise ja valiku etappe, meetodeid ning kanaleid. Oskab abistada sisse-elamisprotsessis ning mõistab mentorluse kasu uuele töötajale
 • oskab tulemuslikult viia läbi arenguvestlusi/koostöövestlusi

Sihtgrupid: Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Uued juhid või staažikad juhid, kellel puudub teoreetiline baas
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Õppekava eesmärk on osalejate arenguvajadust arvestades personalijuhtimisalaste kompetentside arendamine eesmärgiga teadlikult kujundada ja oskuslikult rakendada personalijuhtimist haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni teostamisel.
Sisukirjeldus:

Koolitaja: Mari Nõmm

Õpisündmuse teemad:
 • Talendijuhtimine ja töötajate tulemuslikkuse juhtimine, arendamine ja tagasisidestamine 
 • tööandja väärtuspakkumine
 • pedagooglise kontseptsiooni ning personalijuhtimise vahelised seosed
 • töösuhete administreerimine ja tööõigus
 • töötajate värbamine ja seos talendijuhtimisega
 • tööandja väärtuspakkumine ja töötajate motiveerimine

Praktikaklass: osaleja organisatsiooni personalipoliitika ja selle rakendamise ning väärtuspakkumise esitlemine ja arutelu


Õppevorm: auditoorne
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 90% auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde tegemine

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.01.2018 - 17.01.2018
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU TARTU MAAKOND Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.02.2018 - 07.02.2018
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU TARTU MAAKOND Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.02.2018 - 08.02.2018
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU TARTU MAAKOND Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: v
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.03.2018 - 01.03.2018
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU TARTU MAAKOND Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse