Juhendite loomine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega, õpivad neid hindama, looma ja avaldama internetis.
Toimumise aeg: 16.03.2015 - 01.05.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Aadress: Eesti
URL: http://koolielu.ee/groups/profile/4...
Lisainfo: Koolitus viiakse läbi Koolielu haridusportaalis koolielu.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• Loob erinevat tüüpi juhendeid (ISTE 2.a., ISTE 2.c.)
• Kasutab erivenaid programme ja veebivahendeid juhendite loomisel (ISTE 3c, ISTE 3a)
• on teadlik autoriõigustest ja järgib neid helifaile luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)
• Õppijate õppimise toetamiseks hindab olemasolevaid ning uusi juhendeid. (ISTE 5.c.)

Sihtgrupid: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid ja teised haridusspetsialistid
Eesmärgid: • Tutvuda erinevat liiki juhenditega.
• Õppida looma eri tüüpi juhendeid (nt slidecast, ekraaniviisor), kasutades arvutiprogramme ja veebipõhiseid programme ning neid internetis avaldama
• Õppida võrdlema ja hindama erinevaid juhendeid.
• Tutvuda autoriõigustega.
Sisukirjeldus:

Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama internetis. Kursus on mõeldud algajatele.

Õpisündmuse teemad:

• Juhendite liigid
• Tekstipõhiste juhendite loomine MS Word või OOWriteri abil
• Esitluse, kui juhendi loomine
• Videojuhendi loomine
• Juhendite avaldamine veebis
• Juhendite hindamine
• Autoriõigustega arvestamine juhendite loomisel

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni.
Lõpetamise tingimused:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest ( kogemuste kirjeldused, kasutamisvõimaluste väljatoomine, tekstipõhise juhendi loomine, esitluse loomine, videojuhendi loomine veebis, juhendite katsetamine ja hindamine).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse