Interaktiivne tahvel õppetöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös.
Toimumise aeg: 17.02.2017 - 31.03.2017
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • I koolituspäev (17.02.2017 12:30 - 17.02.2017 15:45)
 • II koolituspäev (28.02.2017 12:30 - 28.02.2017 15:45)
 • III koolituspäev (31.03.2017 12:30 - 31.03.2017 15:45)
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 18 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 72 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • NATALJA HRAMTSOVA (Kohtla-Nõmme Kool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: KAIRI BURNAŠEVA, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/
Toimumise koht
Toimumise koht: Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška
Aadress: Mõisa tee 1 KOHTLA-JäRVE LINN 30325
URL: http://aljonuska.edu.ee/et/
Lisainfo: Kontaktipäevad:

17.02.2017, kell 12:30 - 15:45
28.02.2017, kell 12:30 - 15:45
31.03.2017, kell 12:30 - 15:45
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Tunneb interaktiivse tahvli kasutamise metoodikat, kohandab olemasolevaid õpiülesandeid ning loob uusi ülesandeid interaktiivse tahvliga kasutamiseks. (ISTE 2 a, 3a)
Arvestab õpiülesannete loomisel erinevate õpistiilide ning õpilaste võimetega ( ISTE 2c)
Lähtub õppematerjalide loomisel autoriõigustest (ISTE 4a)

Sihtgrupid: Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös.
Toetada ja juhendada õpetajaid kasutama interaktiivsete tahvlite metoodikat õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist.
Toetada õpetajaid looma õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ja loodud õppematerjale praktiliselt õpilastega läbi viima.
Sisukirjeldus:

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.
Koolituse käigus valminud õppematerjalid avalikustatakse Koolielu portaalis.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Vaja on arvutialaseid algteadmisi.
Eelteadmised interaktiivsete tahvlite kasutamises ei ole vajalikud.
On soovitav, et osalejal on võimalik interaktiivset tahvlit kasutada, kas oma koolis või nt naaberkoolis, kokkuleppel on võimalik tutvuda ka HITSA Nutiklassi interaktiivse projektoriga.
Koolitusele võtke kaasa sülearvuti!
Esimeseks auditoorseks kohtumiseks laadige sülearvutisse alla koolis oleva interaktiivse tahvli tarkvara.
Lõpetamise tingimused:

Osaletud on kontaktõppepäevadel ja veebiseminaril ning iseseisev töö on sooritatud. Osaleja avalikustab koolituse käigus valminud lõputöö Koolielu portaalis.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.02.2017 12:30 - 17.02.2017 15:45
Toimumise koht: Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška
Aadress: Mõisa tee 1 KOHTLA-JäRVE LINN 30325 Ida-Viru maakond
URL: http://aljonuska.edu.ee/et/
Lisainfo: Kontaktipäevad:

17.02.2017, kell 12:30 - 15:45
28.02.2017, kell 12:30 - 15:45
31.03.2017, kell 12:30 - 15:45

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.02.2017 12:30 - 28.02.2017 15:45
Toimumise koht: Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška
Aadress: Mõisa tee 1 KOHTLA-JäRVE LINN 30325 Ida-Viru maakond
URL: http://aljonuska.edu.ee/et/
Lisainfo: Kontaktipäevad:

17.02.2017, kell 12:30 - 15:45
28.02.2017, kell 12:30 - 15:45
31.03.2017, kell 12:30 - 15:45

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

III koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.03.2017 12:30 - 31.03.2017 15:45
Toimumise koht: Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška
Aadress: Mõisa tee 1 KOHTLA-JäRVE LINN 30325 Ida-Viru maakond
URL: http://aljonuska.edu.ee/et/
Lisainfo: Kontaktipäevad:

17.02.2017, kell 12:30 - 15:45
28.02.2017, kell 12:30 - 15:45
31.03.2017, kell 12:30 - 15:45

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

IV koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse