Õpetajate ühenduste õppepäev

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppepäeva „Õppiv õpetaja“ fookuses on kaasav haridus ja sellega seotud parimate praktikate jagamine.
Toimumise aeg: 24.03.2016 - 24.03.2016
Tellimuskoolitus
Läbiviimise keel --
Maht: 7 akad. tundi
Osalejate arv: 120 kuni 150 osalejat
Hind osalejale: --
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@innove.ee, tel: 7350719
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õppija:

 • teab kaasava hariduse põhimõtteid ja praktilisi näiteid nende rakendamisest Eesti erinevates koolides;
 • teab haridusliku erivajadusega kaasnevaid väljakutseid õppeprotsessis ja oskab nendega paremini toime tulla;
 • teab kujundava hindamise põhimõtteid ja mõtestab neid kaasava hariduse protsessis.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Ootame osalema õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmeid (alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad ning koolijuhid).
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Mõtestada ja tähtsustada kaasavat haridust muutunud õpikäsituse kontekstis. Suurendada teadmisi kaasavast haridusest ja hariduslikest erivajadustest ning luua eeldusi nende teadmiste ja oskuste kasutamiseks õppeprotsessides.
Sisukirjeldus:

Õppepäeva eesmärk on suurendada teadmisi kaasavast haridusest ja hariduslikest erivajadustest ning luua eeldusi nende teadmiste ja oskuste kasutamiseks õppeprotsessides. Päev koosneb kaasava hariduse teemasid sissejuhatavatest ettekannetest ning praktilisi teadmisi ja oskusi jagavatest töötubadest. Kokku saab osaleda kuuest töötoast kahes. Õppepäev toetab kaasava hariduse mõtestamist muutnud õpikäsituse kontekstis.


Päevakava:

09.30 – 10.00 Saabumine ja hommikukohv
10.00 – 11.45  Alustame päevaga!

Ettekanded:

 • Kaasav haridus (Tiina Kivirand, Haridus- ja Teadusministeerium) 
 • HEV-õpilane ja märkamine (Triin Kahre, Eesti Koolipsühholoogide Ühing)
 • Kui kaugele saab kaasamisega minna? (Erle Põiklik, Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli näitel)

11.45 – 12.30 Lõuna
12.30 – 14.00  Töötoad (iga osaleja saab eelregistreerimise alusel osaleda kokku kahes töötoas)

 • IKT võimalused HEV-õpilase motiveerimisel ja õpe läbi IKT vahendite (Mari Tõnisson)
 • Väikse ja suure kooli head praktikad kaasava hariduse rakendamisel (Väikese kooli näide - Ridala Põhikool, Milve Viigand)
 • Agressiivse käitumise ohjeldamine: Hooliv turvalisus (Jürgen Rakaselg)
 • Eriandekus: Iga anne loeb (Viire Sepp)
 • ATH laps tunnis (Ülle Teltvei ja Erle Põiklik)
 • Autismispektri häiretega laps tunnis

14.00 – 14.15 Paus
14.15 – 15.45 Töötoad korduvad 
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 16.45 Ettekanne: Kujundav hindamine (Luule Niinesalu, Peetri Lasteaed-Põhikool)
16.50 Asume koduteele! 


* Päevakava täieneb esinejatega


Õpisündmuse teemad:

Ettekanded: 

Kaasava hariduse käsitlus

HEV-õpilane ja märkamine 

Kui kaugele saab kaasamisega minna?

Kujundav hindamine


Töötoad:

IKT võimalused HEV-õpilase motiveerimisel ja õpe läbi IKT vahendite;

Väikse ja suure kooli head praktikad kaasava hariduse rakendamisel;

Agressiivse käitumise ohjeldamine;

Eriandekus;

ATH laps tunnis;

Autismispektri häiretega laps tunnis 

Õppevorm: auditoorne
Osalemise/ alustamise eeldused: Õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmeks olemine; alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad ja koolijuhid.
Märksõnad: karma
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse