Каналы общения в дистанционном обучении

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus В ходе курсов происходит знакомство с различными используемыми для синхронного общения техническими решениями, призванными помочь учителю в проведении дистанционного обучения.
Toimumise aeg: 14.04.2020 - 21.04.2020
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 17 kuni 35 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 1. õpetajale
  tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  haridustehnoloogile
  õppejuhile
 2. õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Каналы общения в дистанционном обучении
Toimumise koht
Toimumise koht: Õpikeskkond Moodle
Aadress: Eesti
Lisainfo: Курс начнётся во вторник 14.04 в 16.00 - 17.00 с вебинара “Среда для проведения вебинаров Zoom.us" в среде zoom.us
В течение курса состоятся 3 вебинара:
* 14.04 в 16.00 - 17.00 “Среда для проведения вебинаров Zoom.us" в среде zoom.us
* 17.04 в 16.00 - 17.00. “Возможности Google для общения. Ответы на часто задаваемые вопросы.” Вебинар будет проходить в среде Google Meet
* 21.04 в 16.00 - 17.00. “Подведение итогов. Ответы на часто задаваемые вопросы.” Вебинар будет проходить в среде Zoom.us
Для участия в вебинарах требуются наушники или колонки, настольный компьютер или ноутбук; веб-камера и микрофон не обязательны.
Вебинары будут проходит в средах Zoom.us и Google Meet.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
- omab ülevaadet erinevatest sünkroonset suhtlemist võimaldavatest keskkondadest;
- kasutab sünkroonset suhtlemist võimaldavaid keskkondi õppetöös oma õpilastega.

Sihtgrupid: Valdkonna juhataja (kutseõpe), Valdkonnajuht (kutseõpe), Kutseõpetajad, Gümnaasiumiõpetajad, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad.
Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on anda koolitusel osalevatele õpetajatele ülevaade erinevate sünkroonset suhtlemist võimaldavatest keskkondadest. Koolituse läbimine aitab õpetajal sünkroonset suhtlemist võimaldavaid keskkondi kasutusele võtta eesmärgipäraselt ja vajadustest lähtuvalt.
Sisukirjeldus:

В ходе курсов происходит знакомство с различными используемыми для синхронного общения техническими решениями, призванными помочь учителю в проведении дистанционного обучения. Каждый участник может сразу опробовать возможности различных технических решений в дистанционном обучении со своими учениками.

Õpisündmuse teemad:
 • Подготовка и проведение вебинара (на примере Zoom.us)
 • Использование форума в учебной работе
 • Технические решения для общения, предлагаемые Google (Hangouts, Meet, Chat) и BlackchannelChat
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpikeskkond Moodle
Osalemise/ alustamise eeldused: Предпосылками для участия являются:
- Наличие интернета, компьютера или смарт-устройства;
- Готовность создавать учётные записи в различных тестируемых интернет-средах.
Lõpetamise tingimused:

Курсы считаются успешно пройденными и выдаётся соответствующее свидетельства, если участник:
Был активен и успешен при выполнении учебных заданий;
Выполнил согласно учебным инструкциям и вовремя сдал самостоятельную работу.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: suhtlus, suhtluskeskkond, distantsõpe
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse