Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel on õppijad teadlikud headest pedagoogilistest tavadest, LAK-õppe, keelekümblusprogrammi põhimõtetest ja kogenud eesmärgipäraselt korrastatud ning mitmekesiste tegevuste tulemuslikkust koolituses ja igapäevatöös
Toimumise aeg: 17.08.2020 - 23.10.2020
Registreerimine avatud 16.01.2020
Registreerimine suletud alates 12.08.2020
Kontaktpäev:
 • 1.sessioon:  1.päev (17.08.2020 10:15 - 17.08.2020 17:30)
 • 1.sessioon:  2.päev (18.08.2020 09:15 - 18.08.2020 17:30)
 • 1.sessioon:  3.päev (19.08.2020 09:15 - 19.08.2020 14:30)
 • 2.sessioon:  1.päev (22.09.2020 10:15 - 22.09.2020 17:00)
 • 2.sessioon:  2.päev (23.09.2020 09:00 - 23.09.2020 15:15)
 • 3.sessioon:  1.päev (22.10.2020 10:15 - 22.10.2020 17:00)
 • 3.sessioon:  2.päev (23.10.2020 09:00 - 23.10.2020 15:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 53 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 26 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
 • Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2. ja 3.sessioon - Tallinna Teeninduskoolis (Majaka tn 2, Tallinn)
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, majutuse võimalus kõigile osalejatele. 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn), majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kujundab koostöös sama klassi/kooliastme/kooli õpetajatega turvalise õppekeskkonna;
 • koostab/valib koostöös sama klassi/kooliastme/kooli õpetajatega õppematerjale, milles on lõimitud ainesisud, keeleline väljendus ja õppima õppimine;
 • arvestab koostöises õppes grupi arengufaase;
 • eesmärgistab ja kavandab tunni kolme faasi tegevused koostöös õppijatega;
 • valib meetodid, et suunata õppijad koostöisele õppetegevusele arvestades LAK-õppe (lõimi-tud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
I - III kooliastme õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on õppijad teadlikud headest pedagoogilistest tavadest, LAK-õppe, keelekümblusprogrammi põhimõtetest ja kogenud eesmärgipäraselt korrastatud ning mitmekesiste tegevuste tulemuslikkust koolituses ja igapäevatöös.
Sisukirjeldus:
 • Õppimine ja õppimisteooriad. Grupi arengufaasid. Mitmiktaip (erinevad õpistiilid).
 • Lõimitud aine- ja keeleõppe, s.h keelekümblusprogrammi põhimõtted.
 • 3-faasilise õpiprotsessi (evokatsioon, sh eesmärgistamine; tähenduse mõistmine; reflekt-sioon) mõju mõtestatud õppimisele. Õppetund, tunnivaatlus, tunnianalüüs.
 • Turvaline koostööd soodustav õppekeskkond: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne mõõde.
 • Aktiivõppe meetodid ja nende kasutamine aine- ja keeleõppes ning õpioskuste arendami-sel.
 • Õppematerjalid (keelekümbluse töölehed, interneti keskkonnad, materjalide loomine) koos-töö ja lõimingu toetajana.
 • Õpimapp õppija arengu ja eneserefleksiooni toetajana.
Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õpe, keelekümbluse põhimõtted. Õpikeskkond, õppematerjalid. Aktiivõppe meetodite kasutamine. Nõustamine.

2.sessioon: Grupitöö faasid. Õppimisteooriad. Tunni ülesehitus. Õpimapp.

3.sessioon: Tunnianalüüs. Mitmikintelligentsus. Projektid. Tagasiside.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp).
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.08.2020 - 19.08.2020
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Harju maakond
URL: http://www.nelijarve...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: LAK-õpe, keelekümbluse põhimõtted. Õpikeskkond, õppematerjalid. Aktiivõppe meetodite kasutamine. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 23.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.08.2020 10:15 - 17.08.2020 17:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Harju maakond
URL: http://www.nelijarve.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.08.2020 09:15 - 18.08.2020 17:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Harju maakond
URL: http://www.nelijarve.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.08.2020 09:15 - 19.08.2020 14:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond Harju maakond
URL: http://www.nelijarve.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.09.2020 - 23.09.2020
Toimumise koht: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2. ja 3.sessioon - Tallinna Teeninduskoolis (Majaka tn 2, Tallinn)
URL: https://www.teenindu...
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, majutuse võimalus kõigile osalejatele. 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn), majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Grupitöö faasid. Õppimisteooriad. Tunni ülesehitus. Õpimapp.Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.09.2020 10:15 - 22.09.2020 17:00
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond
URL: https://www.teeninduskool.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.09.2020 09:00 - 23.09.2020 15:15
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond
URL: https://www.teeninduskool.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.10.2020 - 23.10.2020
Toimumise koht: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2. ja 3.sessioon - Tallinna Teeninduskoolis (Majaka tn 2, Tallinn)
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, majutuse võimalus kõigile osalejatele. 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn), majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Tunnianalüüs. Mitmikintelligentsus. Projektid. Tagasiside.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.10.2020 10:15 - 22.10.2020 17:00
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond
URL: https://www.teeninduskool.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2020 09:00 - 23.10.2020 15:15
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond Harju maakond
URL: https://www.teeninduskool.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse