LAK-õppe metoodikakoolitus – aine, keel ja õpioskused

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus LAK-õppe teoreetilised lähtekohad. Aktiivõppe meetodid ja nende kasutamine aine- ja keeleõppes ning õpioskuste arendamisel. 3-faasilise õpiprotsessi mõju õppimisele. Eneserefleksioon.
Toimumise aeg: 03.03.2020 - 08.05.2020
Kontaktpäev:
 • 1. sessioon:  1. päev (03.03.2020 10:15 - 03.03.2020 16:30)
 • 1. sessioon:  2. päev (04.03.2020 09:00 - 04.03.2020 15:00)
 • 2. sessioon:  1. päev (31.03.2020 10:15 - 31.03.2020 16:30)
 • 2. sessioon:  2. päev (01.04.2020 09:00 - 01.04.2020 15:00)
 • 3. sessioon:  1. päev (07.05.2020 10:15 - 07.05.2020 16:30)
 • 3. sessioon:  2. päev (08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 15:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 56 akad. tundi
 • Auditoorne: 46 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 26 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
 • Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@harno.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kavandab ja viib läbi tunnitegevusi LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid arvestades keele osaoskuste ja sõnavara õpetamisel ja kinnistamisel;
 • koostab ja kasutab kõrgemate mõtlemistasandite ülesandeid (Bloomi taksonoomia) õppetöös;
 • koostab ja kasutab ainealaseid keelemudeleid eesmärgistatult õppetöös;
 • arvestab õppeprotsessi juhtimisel valitud strateegiate ja/või meetodite tõhusust;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel. 
Sihtgrupid: Õpetaja.
I - III kooliastme õpetajad
Eesmärgid: Koolituse tulemusel teadvustab õppija LAK-õppe põhimõtteid ja kasutab kogetud võtteid üld- ja ainepäedevuste saavutamise juhtimisel, loob võimalusi õppimiseks erinevates aineülestes olukordades, kasutades erineva keeleoskusega õppija toetamiseks kohast õppemetoodikat.
Sisukirjeldus:
 • •LAK-õppe teoreetilised lähtekohad.
 • 3-faasilise õpiprotsessi (evokatsioon, sh eesmärgistamine; tähenduse mõistmine; reflekt-sioon) mõju mõtetatud õppimisele.  
 • Mõtlemistasandid (Bloomi taksonoomia).  
 • Keelemudelid.
 • Aktiivõppe meetodid, nende kasutamine aine- ja keeleõppes ning õpioskuste arendami-sel.
 • Eneserefleksioon. Rühmanõustamine. 


Õpisündmuse teemad:

1. sessioon: Keelekümblusmetoodika põhimõtted, LAK-õppe alustalad (aine, keel, õpioskused). Eneserefleksioon. Projektõpe. Õppimine, õppimisteooriad, Bloomi taksonoomia. Keeleliste osaoskuste arendamisvõimalused.

2.sessioon: Õppetunni struktureerimine. Tööjuhis. Mitmiktaju. Õpimapp eneseväljendamise vahendina. Kujundav hindamine, tagasiside, enesehinnang, õpimotivatsioon.

3.sessioon: Aktiivõppemeetodite kasutamine õppetegevuses. Õpistiilid. Lineaarne ja mittelineaarne tekst. Pilt infokandjana. Video kasutamise võimalused.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp)
Osalemise eeldus: Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Koolituse kontaktõppes (80%) osalenud ja kodutöö sooritanud õppijad saavad tunnistuse. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
1. sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.03.2020 - 04.03.2020
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teenindu...
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Keelekümblusmetoodika põhimõtted, LAK-õppe alustalad (aine, keel, õpioskused). Eneserefleksioon.
Projektõpe.
Õppimine, õppimisteooriad, Bloomi taksonoomia.
Keeleliste osaoskuste arendamisvõimalused.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.03.2020 10:15 - 03.03.2020 16:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.03.2020 09:00 - 04.03.2020 15:00
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.03.2020 - 01.04.2020
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teenindu...
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Õppetunni struktureerimine.
Tööjuhis.
Mitmiktaju.
Õpimapp eneseväljendamise vahendina.
Kujundav hindamine, tagasiside, enesehinnang, õpimotivatsioon.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.03.2020 10:15 - 31.03.2020 16:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.04.2020 09:00 - 01.04.2020 15:00
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2020 - 08.05.2020
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teenindu...
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Aktiivõppemeetodite kasutamine õppetegevuses.
Õpistiilid.
Lineaarne ja mittelineaarne tekst.
Pilt infokandjana.
Video kasutamise võimalused.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2020 10:15 - 07.05.2020 16:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 15:00
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse