Lõiming kooli õppekava rakendamisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinud meeskond kaardistab aine- ja keeleõppe lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted.
Toimumise aeg: 07.11.2019 - 22.11.2019
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • 1.sessioon:  1.päev (07.11.2019 08:00 - 07.11.2019 15:30)
 • 1.sessioon:  2.päev (08.11.2019 08:00 - 08.11.2019 15:30)
 • 2.sessioon:  1.päev (22.11.2019 08:00 - 22.11.2019 15:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 27 akad. tundi
 • Auditoorne: 23 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Natalia Presnetsova (SA Innove)
 • Roza Skatśkova (SA Innove)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 TALLINN 11414
URL: http://www.pae.tln.edu.ee/web7/inde...
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • selgitab kolleegidele koostöö tähendust ja põhimõtteid lõimitud õppe korraldamisel;
 • kaardistab lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa;
 • kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põ-himõtted;
 • kasutab õppes mitmesuguseid lõimingu vorme ja meetodeid, aluseks õppe-eesmärgid ja õpitule-mused, läbivad teemad, üldpädevused, sh õpioskused jm;
 • reflekteerib oma tööd meeskonnas, osaleb nõustamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
kõikide kooliastmete õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Õppija on kogemusõppe kaudu saanud teadmised LAK-õppe metoodilistest võtetest, on koostanud meeskonnas lõimitud õppekava ja analüüsinud tulemusi, reflekteerinud enda ja oma meeskonna tegevust.
Sisukirjeldus:

• Meeskonnatöö põhimõtted.

•LAK-õppe alustalad ja metoodika põhijooned.

•Lõimingu võimalused.

•Eesmärgistamine ja refleksioon.

•Koostöine kavandamine

•Nõustamine.

Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õppe olemus. Meeskonnatöö. Ühisosa leidmine RÕKi ainekavades ja õpetajate töökavades. Tegevuskava kavandamine.

2.sessioon: Tulemusele suunatud arutelu. Meeskonnatöö tulemuslikkus. Refleksioon. Nõustamine.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp)
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Koolituse auditoorses töös (80%) osalenud ja kodutöö sooritanud õppijad saavad tunnistuse. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.11.2019 - 08.11.2019
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 TALLINN 11414 Harju maakond
URL: http://www.pae.tln.e...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: LAK-õppe olemus. Meeskonnatöö. Ühisosa leidmine RÕKi ainekavades ja õpetajate töökavades. Tegevuskava kavandamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.11.2019 08:00 - 07.11.2019 15:30
Koolitajad: Natalia Presnetsova (SA Innove), Roza Skatśkova (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 TALLINN 11414 Harju maakond
URL: http://www.pae.tln.edu.ee/web7/index.php...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 8.00-9.30 - Koolitus
9.30-9.45 - Kohvipaus
9.45-11.30 - Koolitus
11.30-12.15 - Lõuna
12.15-13.45 - Koolitus
13.45-14.00 - Kohvipaus
14.00-15.30 - Koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.11.2019 08:00 - 08.11.2019 15:30
Koolitajad: Natalia Presnetsova (SA Innove), Roza Skatśkova (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 TALLINN 11414 Harju maakond
URL: http://www.pae.tln.edu.ee/web7/index.php...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 8.00-8.50 - Koolitus
8.55-9.40 - Tundide külastus
9.40-9.55 - Kohvipaus
10.00-11.30 - Tundide külastus + koolitus
11.30-12.15 - Lõuna
12.15-13.45 - Koolitus
13.45-14.00 - Kohvipaus
14.00-15.30 - Koolitus

Vaata vähem

2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.11.2019 - 22.11.2019
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 TALLINN 11414 Harju maakond
URL: http://www.pae.tln.e...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Tulemusele suunatud arutelu. Meeskonnatöö tulemuslikkus. Refleksioon. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 7.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.11.2019 08:00 - 22.11.2019 15:30
Koolitajad: Natalia Presnetsova (SA Innove), Roza Skatśkova (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Pae Gümnaasium
Aadress: Pae 5 TALLINN 11414 Harju maakond
URL: http://www.pae.tln.edu.ee/web7/index.php...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 8.00-9.30 - Koolitus
9.30-9.45 - Kohvipaus
9.45-11.30 - Koolitus
11.30-12.15 - Lõuna
12.15-13.45 - Koolitus
13.45-14.00 - Kohvipaus
14.00-15.30 - Koolitus
15.30-16.30 - Nõustamine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse