Lühivaatlus organisatsioonikultuuri kujundajana

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kaasaegse kaasava organisatsioonikultuuri kujundamine ja juhtimisstrateegia rakendamine. Õpetaja professionaalset arengut toetav tagasiside
Toimumise aeg: 09.10.2019 - 15.11.2019
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • 1.sessioon:  1.päev (09.10.2019 10:15 - 09.10.2019 16:30)
 • 1.sessioon:  2.päev (10.10.2019 09:00 - 10.10.2019 16:45)
 • 2.sessioon:  1.päev (14.11.2019 10:15 - 14.11.2019 16:30)
 • 2.sessioon:  2.päev (15.11.2019 09:00 - 15.11.2019 15:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 38 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
 • Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412
URL: https://uus.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab tagasiside andmisel hinnanguvaba keelt;  
 • lähtub tagasiside andmisel vaadeldud tunniosast ja õpetaja otsustuspunktidest;
 • suunab õpetajaid refleksiivküsimustega edasi mõtlema, toetades sealjuures nende professionaalset kindlustunnet;
 • selgitab rühmale/kolleegidele eneserefleksiooni mõju professionaalsele arengule;
 • tutvustab rühmale/kolleegidele lühivaatluse meetodit organisatsioonikultuuri arengu toetajana.
Sihtgrupid: Haridusametnik, Haridusasutuse juht, Õppejuht, Õpetaja.
Lasteaedade, üldhariduskoolide, kutsekoolide direktorid, õppealajuhatajad, ainesektsioonide/õppetoolide/valdkondade juhid jt
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse tulemusel kasutab õppija lühivaatlust õpetaja eneserefleksiooni käivitamiseks ja professionaalse arengu toetamiseks ning võimaluste loomiseks vastastikuseks õppimiseks organisatsioonis
Sisukirjeldus:

Õpetaja sotsiaalkonstruktivistliku organisatsioonikultuuri kujundajana. Juhtide roll õpetajate toetamisel. Traditsioonilised juhtimisvõtted ja nende eesmärgid. Paradigma muutus (konventsionaalne ja kollegiaalne): kooli häälestus uut tüüpi vaatlusteks. Hinnanguvaba kirjeldus. Vaatluse fookused: õppekavast ja õppemeetoditest tulenevad. Refleksiooni teoreetilised alused. Õpetaja otsustuspunktid. Refleksiivküsimuse moodustamise strateegia. Hinnanguvaba kirjeldus. Järelvestlused. 

Õpisündmuse teemad:

I sessioon

Sotsiaalkonstruktivistlik paradigma. Juhtide roll õpetajate toetamisel. Tunnivaatluse eesmärgistamine. Tundide vaatlus ja analüüs. Hinnanguvaba kirjeldus. Nõustamine. 

II sessioon

Reflektiivsed küsimused. Järelvestlus. Õpetaja eneserefleksioonioskuse arendamine. Tunnivaatluse elemendid.  Kogemuste jagamine. Organisatsiooni kultuur. Õpetaja arengu toetamine. Järelvestluse rakendamise kogemus. Eneserefleksioon.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud nõutud määral koolituses ja on esitanud kokkuleppele vastavalt iseseisva arvestusliku töö (õpimapp, sh kirjalik reflektsioon, või praktiline õpperühma juhendamine) ja on teinud ettekande koolitusrühmas.
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2019 - 10.10.2019
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond
URL: https://uus.teenindu...
Lisainfo: Majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Sotsiaalkonstruktivistlik paradigma. Juhtide roll õpetajate toetamisel. Tunnivaatluse eesmärgistamine. Tundide vaatlus ja analüüs. Hinnanguvaba kirjeldus. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2019 10:15 - 09.10.2019 16:30
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond
URL: https://uus.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.15 tervituskohv
10.30-12.30 koolitus
12.30-13.00 lõuna
13.00-14.45 koolitus
14.45-15.30 kohvipaus
15.00-16.30 koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.10.2019 09:00 - 10.10.2019 16:45
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond
URL: https://uus.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00-10.45 koolitus
10.45-11.00 kohvipaus
11.00-12.45 koolitus
12.45-13.15 lõuna
13.15-15.00 koolitus
15.00-15.15 paus
15.15 - 16.45 nõustamine

Vaata vähem

2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2019 - 15.11.2019
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond
URL: https://uus.teenindu...
Lisainfo: Majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Reflektiivsed küsimused. Järelvestlus. Õpetaja eneserefleksioonioskuse arendamine. Tunnivaatluse elemendid. Kogemuste jagamine. Organisatsiooni kultuur. Õpetaja arengu toetamine. Järelvestluse rakendamise kogemus. Eneserefleksioon.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2019 10:15 - 14.11.2019 16:30
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond
URL: https://uus.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.15 tervituskohv
10.30-12.30 koolitus
12.30-13.00 lõuna
13.00-14.45 koolitus
14.45-15.30 kohvipaus
15.00-16.30 koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2019 09:00 - 15.11.2019 15:00
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond
URL: https://uus.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00-10.45 koolitus
10.45-11.00 kohvipaus
11.00-12.45 koolitus
12.45-13.15 lõuna
13.15-15.00 koolitus

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse