LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe, keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde.
Toimumise aeg: 24.09.2019 - 28.11.2019
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • Ilma moodulita sündmused:  1.koolituspäev (24.09.2019 09:00 - 24.09.2019 16:00)
 • Ilma moodulita sündmused:  2.koolituspäev (16.10.2019 09:00 - 16.10.2019 16:00)
 • Ilma moodulita sündmused:  3.koolituspäev (04.11.2019 09:00 - 04.11.2019 16:00)
 • Ilma moodulita sündmused:  4.koolituspäev (28.11.2019 09:00 - 28.11.2019 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 36 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 4 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Ljudmilla Zarina (Tallinna Läänemere Gümnaasium)
 • Anna Sele (SA Innove)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Läänemere Gümnaasium
Aadress: Vormsi 3 TALLINN 13913
URL: http://www.laanemere.tln.edu.ee/ind...
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe põhimõttest;
 • seab eesmärgid ja kavandab tunni tegevused vastavalt õppekavale koostöös teiste aineõpetajatega;
 • kasutab õppijad vastastikku tagasisidestavaid ja koostööle suunavaid meetodeid ning õpevara;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb individuaal- ja/või rühmanõustamisel.

Õppija on osalenud nõutud määral koolituses ja on esitanud kokkuleppele vastavalt iseseisva arvestusliku töö.

Sihtgrupid: Õpetaja.
I - III kooliastme õpetajad
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Õppijad on teadlikud lõimitud ainetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest; õppeprotsessi kujundamisest; tagasisidestamise ja hindamise võimalustest ning kasutavad omandatud teadmisi töös.
Sisukirjeldus:

Koolitus koosneb neljast ühepäevasest koolitussessioonist, mille käigus õpetaja osaleb tundide vaatlustel, analüüsib nähtud tundide vastavust LAK-õppe põhimõtetele, osaleb aruteludes, sõnastab eesmärke ja kavandab järgmiseid samme. Osaleb rühma- ja/või individuaalnõustamisel.

LISAINFO: Täiendav võimalus osaleda 8 tunni ulatuses koolitusega seotud nõustamises. Selle kohta väljastatakse eraldi tõend.

Õpisündmuse teemad:
 • 1.sessioon: LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtted. Õppekeskkond. Tunni ülesehitamise põhimõtted. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 2.sessioon: Õppekava ja lõiming. Keeleliste osaoskuste arendamine. Ainete lõimimisvõimalused. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 3.sessioon: Õppevara. Koostöine õppimine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 4.sessioon: Refleksioon. Arengut toetav hindamine ja tagasisidestamine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Ilma moodulita sündmused - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2019 - 28.11.2019
Toimumise koht: Tallinna Läänemere Gümnaasium
Aadress: Vormsi 3 TALLINN 13913 Harju maakond
URL: http://www.laanemere...
1.koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2019 09:00 - 24.09.2019 16:00
Koolitajad: Ljudmilla Zarina (Tallinna Läänemere Gümnaasium), Anna Sele (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Läänemere Gümnaasium
Aadress: Vormsi 3 TALLINN 13913 Harju maakond
URL: http://www.laanemere.tln.edu.ee/index.ph...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtted. Õppekeskkond. Tunni ülesehitamise põhimõtted. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Päevakava vabatekstina: 09.00-11.00 tundide vaatlus (koolitus)
11.00-11.15 paus
11.15-12.15 koolitus
12.15-12.45 lõuna
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 paus
14.30-16.00 nõustamine

Vaata vähem

2.koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.10.2019 09:00 - 16.10.2019 16:00
Koolitajad: Ljudmilla Zarina (Tallinna Läänemere Gümnaasium), Anna Sele (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Läänemere Gümnaasium
Aadress: Vormsi 3 TALLINN 13913 Harju maakond
URL: http://www.laanemere.tln.edu.ee/index.ph...

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: Õppekava ja lõiming. Keeleliste osaoskuste arendamine. Ainete lõimimisvõimalused. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Päevakava vabatekstina: 09.00-11.00 tundide vaatlus (koolitus)
11.00-11.15 paus
11.15-12.15 koolitus
12.15-12.45 lõuna
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 paus
14.30-16.00 nõustamine

Vaata vähem

3.koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.11.2019 09:00 - 04.11.2019 16:00
Koolitajad: Ljudmilla Zarina (Tallinna Läänemere Gümnaasium), Anna Sele (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Läänemere Gümnaasium
Aadress: Vormsi 3 TALLINN 13913 Harju maakond
URL: http://www.laanemere.tln.edu.ee/index.ph...

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: Õppevara. Koostöine õppimine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Päevakava vabatekstina: 09.00-11.00 tundide vaatlus (koolitus)
11.00-11.15 paus
11.15-12.15 koolitus
12.15-12.45 lõuna
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 paus
14.30-16.00 nõustamine

Vaata vähem

4.koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.11.2019 09:00 - 28.11.2019 16:00
Koolitajad: Ljudmilla Zarina (Tallinna Läänemere Gümnaasium), Anna Sele (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Läänemere Gümnaasium
Aadress: Vormsi 3 TALLINN 13913 Harju maakond
URL: http://www.laanemere.tln.edu.ee/index.ph...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Refleksioon. Arengut toetav hindamine ja tagasisidestamine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Päevakava vabatekstina: 09.00-11.00 tundide vaatlus (koolitus)
11.00-11.15 paus
11.15-12.15 koolitus
12.15-12.45 lõuna
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 paus
14.30-16.00 nõustamine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse