LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe, keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde.
Toimumise aeg: 26.09.2019 - 25.11.2019
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • Ilma moodulita sündmused:  1.koolituspäev (26.09.2019 09:15 - 26.09.2019 16:30)
 • Ilma moodulita sündmused:  2.koolituspäev (16.10.2019 09:15 - 16.10.2019 16:30)
 • Ilma moodulita sündmused:  3.koolituspäev (05.11.2019 09:15 - 05.11.2019 16:30)
 • Ilma moodulita sündmused:  4.koolituspäev (25.11.2019 09:15 - 25.11.2019 16:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 36 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 4 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Krista Juhkov (SA Innove)
 • Aleksandra Kuzmina (Narva Vanalinna Riigikool)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva Vanalinna Riigikool
Aadress: Kraavi, 2 NARVA LINN 20307
URL: https://www.nvrk.edu.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe põhimõttest;
 • seab eesmärgid ja kavandab tunni tegevused vastavalt õppekavale koostöös teiste aineõpetajatega;
 • kasutab õppijad vastastikku tagasisidestavaid ja koostööle suunavaid meetodeid ning õpevara;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb individuaal- ja/või rühmanõustamisel.

Õppija on osalenud nõutud määral koolituses ja on esitanud kokkuleppele vastavalt iseseisva arvestusliku töö.

Sihtgrupid: Õpetaja.
I - III kooliastme õpetajad
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Õppijad on teadlikud lõimitud ainetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest; õppeprotsessi kujundamisest; tagasisidestamise ja hindamise võimalustest ning kasutavad omandatud teadmisi töös.
Sisukirjeldus:

Koolitus koosneb neljast ühepäevasest koolitussessioonist, mille käigus õpetaja osaleb tundide vaatlustel, analüüsib nähtud tundide vastavust LAK-õppe põhimõtetele, osaleb aruteludes, sõnastab eesmärke ja kavandab järgmiseid samme. Osaleb rühma- ja/või individuaalnõustamisel.

LISAINFO: Täiendav võimalus osaleda 8 tunni ulatuses koolitusega seotud nõustamises. Selle kohta väljastatakse eraldi tõend.

Õpisündmuse teemad:
 • 1.sessioon: LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtted. Õppekeskkond. Tunni ülesehitamise põhimõtted. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 2.sessioon: Õppekava ja lõiming. Keeleliste osaoskuste arendamine. Ainete lõimimisvõimalused. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 3.sessioon: Õppevara. Koostöine õppimine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 4.sessioon: Refleksioon. Arengut toetav hindamine ja tagasisidestamine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Ilma moodulita sündmused - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.09.2019 - 25.11.2019
Toimumise koht: Narva Vanalinna Riigikool
Aadress: Kraavi, 2 NARVA LINN 20307 Ida-Viru maakond
URL: https://www.nvrk.edu...
1.koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.09.2019 09:15 - 26.09.2019 16:30
Koolitajad: Krista Juhkov (SA Innove), Aleksandra Kuzmina (Narva Vanalinna Riigikool)
Toimumise koht: Narva Vanalinna Riigikool
Aadress: Kraavi, 2 NARVA LINN 20307 Ida-Viru maakond
URL: https://www.nvrk.edu.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtted. Õppekeskkond. Tunni ülesehitamise põhimõtted. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Päevakava vabatekstina: 9.15-10.45 koolitus
11.00-11.45 tunnivaatlus
12.00-12.45 tunnivaatlus
13.15-14.45 koolitus
15.00-16.30 nõustamine

Vaata vähem

2.koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.10.2019 09:15 - 16.10.2019 16:30
Koolitajad: Krista Juhkov (SA Innove), Aleksandra Kuzmina (Narva Vanalinna Riigikool)
Toimumise koht: Narva Vanalinna Riigikool
Aadress: Kraavi, 2 NARVA LINN 20307 Ida-Viru maakond
URL: https://www.nvrk.edu.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: Õppekava ja lõiming. Keeleliste osaoskuste arendamine. Ainete lõimimisvõimalused. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Päevakava vabatekstina: 9.15-10.45 koolitus
11.00-11.45 tunnivaatlus
12.00-12.45 tunnivaatlus
13.15-14.45 koolitus
15.00-16.30 nõustamine

Vaata vähem

3.koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.11.2019 09:15 - 05.11.2019 16:30
Koolitajad: Krista Juhkov (SA Innove), Aleksandra Kuzmina (Narva Vanalinna Riigikool)
Toimumise koht: Narva Vanalinna Riigikool
Aadress: Kraavi, 2 NARVA LINN 20307 Ida-Viru maakond
URL: https://www.nvrk.edu.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: Õppevara. Koostöine õppimine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Päevakava vabatekstina: 9.15-10.45 koolitus
11.00-11.45 tunnivaatlus
12.00-12.45 tunnivaatlus
13.15-14.45 koolitus
15.00-16.30 nõustamine

Vaata vähem

4.koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.11.2019 09:15 - 25.11.2019 16:30
Koolitajad: Krista Juhkov (SA Innove), Aleksandra Kuzmina (Narva Vanalinna Riigikool)
Toimumise koht: Narva Vanalinna Riigikool
Aadress: Kraavi, 2 NARVA LINN 20307 Ida-Viru maakond
URL: https://www.nvrk.edu.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Refleksioon. Arengut toetav hindamine ja tagasisidestamine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Päevakava vabatekstina: 9.15-10.45 koolitus
11.00-11.45 tunnivaatlus
12.00-12.45 tunnivaatlus
13.15-14.45 koolitus
15.00-16.30 nõustamine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse