Lõiming kooli õppekava rakendamisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinud meeskond kaardistab aine- ja keeleõppe lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted.
Toimumise aeg: 31.10.2019 - 06.12.2019
Kontaktpäev:
  • 1.sessioon:  1.päev (31.10.2019 08:15 - 31.10.2019 14:15)
  • 1.sessioon:  2.päev (01.11.2019 08:15 - 01.11.2019 16:00)
  • 2.sessioon:  1.päev (06.12.2019 08:15 - 06.12.2019 14:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 27 akad. tundi
  • Auditoorne: 23 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Andra Väärtmaa (Pärnu Tammsaare Kool)
  • Reet Merilaine (Pärnu Tammsaare Kool)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Pärnu Tammsaare Kool
Aadress: A.H.Tammsaare pst. 30 PäRNU LINN 80015
URL: https://tammsaarekool.parnu.ee/et/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

- selgitab kolleegidele koostöö tähendust ja põhimõtteid lõimitud õppe korraldamisel;

- kaardistab lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa;

- kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted;

- kasutab õppes mitmesuguseid lõimingu vorme ja meetodeid, aluseks õppe-eesmärgid ja õpitulemused, läbivad teemad, üldpädevused, sh õpioskused jm;

- reflekteerib oma tööd meeskonnas, osaleb nõustamisel.

Sihtgrupid: Õpetaja.
kõikide kooliastmete õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Õppija on kogemusõppe kaudu saanud teadmised LAK-õppe metoodilistest võtetest, on koostanud meeskonnas lõimitud õppekava ja analüüsinud tulemusi, reflekteerinud enda ja oma meeskonna tegevust.
Sisukirjeldus:

 Meeskonnatöö põhimõtted.

•LAK-õppe alustalad ja metoodika põhijooned.

•Lõimingu võimalused.

•Eesmärgistamine ja refleksioon.

•Koostöine kavandamine

•Nõustamine.

Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õppe olemus. Meeskonnatöö. Ühisosa leidmine RÕKi ainekavades ja õpetajate töökavades. Tegevuskava kavandamine.

2.sessioon: Tulemusele suunatud arutelu. Meeskonnatöö tulemuslikkus. Refleksioon. Nõustamine.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp)
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Koolituse auditoorses töös (80%) osalenud ja kodutöö sooritanud õppijad saavad tunnistuse.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.10.2019 - 01.11.2019
Toimumise koht: Pärnu Tammsaare Kool
Aadress: A.H.Tammsaare pst. 30 PäRNU LINN 80015 Pärnu maakond
URL: https://tammsaarekoo...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: LAK-õppe olemus. Meeskonnatöö. Ühisosa leidmine RÕKi ainekavades ja õpetajate töökavades. Tegevuskava kavandamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.10.2019 08:15 - 31.10.2019 14:15
Koolitajad: Andra Väärtmaa (Pärnu Tammsaare Kool), Reet Merilaine (Pärnu Tammsaare Kool)
Toimumise koht: Pärnu Tammsaare Kool
Aadress: A.H.Tammsaare pst. 30 PäRNU LINN 80015 Pärnu maakond
URL: https://tammsaarekool.parnu.ee/et/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 8.15 - 10.30 - koolitus
10.45 - 12.15 - koolitus
12.45 - 14.15 - koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.11.2019 08:15 - 01.11.2019 16:00
Koolitajad: Andra Väärtmaa (Pärnu Tammsaare Kool), Reet Merilaine (Pärnu Tammsaare Kool)
Toimumise koht: Pärnu Tammsaare Kool
Aadress: A.H.Tammsaare pst. 30 PäRNU LINN 80015 Pärnu maakond
URL: https://tammsaarekool.parnu.ee/et/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 8.15 - 10.30 - koolitus
10.45 - 12.15 - koolitus
12.45 - 14.15 - koolitus
14.30 - 16.00 - nõustamine

Vaata vähem

2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.12.2019 - 06.12.2019
Toimumise koht: Pärnu Tammsaare Kool
Aadress: A.H.Tammsaare pst. 30 PäRNU LINN 80015 Pärnu maakond
URL: https://tammsaarekoo...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Tulemusele suunatud arutelu. Meeskonnatöö tulemuslikkus. Refleksioon. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 7.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.12.2019 08:15 - 06.12.2019 14:15
Koolitajad: Andra Väärtmaa (Pärnu Tammsaare Kool), Reet Merilaine (Pärnu Tammsaare Kool)
Toimumise koht: Pärnu Tammsaare Kool
Aadress: A.H.Tammsaare pst. 30 PäRNU LINN 80015 Pärnu maakond
URL: https://tammsaarekool.parnu.ee/et/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 8.15 - 9.30 - koolitus
9.45 - 12.15 - koolitus
12.45 - 14.15 - koolitus

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse