Lõiming kooli õppekava rakendamisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinud meeskond kaardistab aine- ja keeleõppe lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted.
Toimumise aeg: 07.10.2019 - 27.11.2019
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • 1.sessioon:  1.päev (07.10.2019 09:45 - 07.10.2019 15:15)
 • 1.sessioon:  2.päev (08.10.2019 09:45 - 08.10.2019 17:15)
 • 2.sessioon:  1.päev (27.11.2019 09:45 - 27.11.2019 16:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 27 akad. tundi
 • Auditoorne: 23 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Diana Astok (Jõhvi Vene Põhikool)
 • Margit Pinna-Valge (Jõhvi Vene Põhikool)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Jõhvi Vene Põhikool
Aadress: Narva mnt. 16 JõHVI VALD 41536
URL: http://jvp.edu.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • selgitab kolleegidele koostöö tähendust ja põhimõtteid lõimitud õppe korraldamisel;
 • kaardistab lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; 
 • kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põ-himõtted;
 • kasutab õppes mitmesuguseid lõimingu vorme ja meetodeid, aluseks õppe-eesmärgid ja õpitule-mused, läbivad teemad, üldpädevused, sh õpioskused jm;
 • reflekteerib oma tööd meeskonnas, osaleb nõustamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
kõikide kooliastmete õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Õppija on kogemusõppe kaudu saanud teadmised LAK-õppe metoodilistest võtetest, on koostanud meeskonnas lõimitud õppekava ja analüüsinud tulemusi, reflekteerinud enda ja oma meeskonna tegevust.
Sisukirjeldus:

• Meeskonnatöö põhimõtted.

•LAK-õppe alustalad ja metoodika põhijooned.

•Lõimingu võimalused.

•Eesmärgistamine ja refleksioon.

•Koostöine kavandamine

•Nõustamine.

Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õppe olemus. Meeskonnatöö. Ühisosa leidmine RÕKi ainekavades ja õpetajate töökavades. Tegevuskava kavandamine.

2.sessioon: Tulemusele suunatud arutelu. Meeskonnatöö tulemuslikkus. Refleksioon. Nõustamine.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp)
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Koolituse auditoorses töös (80%) osalenud ja kodutöö sooritanud õppijad saavad tunnistuse.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.10.2019 - 08.10.2019
Toimumise koht: Jõhvi Vene Põhikool
Aadress: Narva mnt. 16 JõHVI VALD 41536 Ida-Viru maakond
URL: http://jvp.edu.ee/

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: LAK-õppe olemus. Meeskonnatöö. Ühisosa leidmine RÕKi ainekavades ja õpetajate töökavades. Tegevuskava kavandamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.10.2019 09:45 - 07.10.2019 15:15
Koolitajad: Diana Astok (Jõhvi Vene Põhikool), Margit Pinna-Valge (Jõhvi Vene Põhikool)
Toimumise koht: Jõhvi Vene Põhikool
Aadress: Narva mnt. 16 JõHVI VALD 41536 Ida-Viru maakond
URL: http://jvp.edu.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.45 – 10.00 – tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 11.30 – koolitus
11.30 – 12.00 – lõuna
12.00 – 13.30 – koolitus
13.30 – 13.45 – kohvipaus
13.45 – 15.15 – koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2019 09:45 - 08.10.2019 17:15
Koolitajad: Diana Astok (Jõhvi Vene Põhikool), Margit Pinna-Valge (Jõhvi Vene Põhikool)
Toimumise koht: Jõhvi Vene Põhikool
Aadress: Narva mnt. 16 JõHVI VALD 41536 Ida-Viru maakond
URL: http://jvp.edu.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.45 – 10.00 – tervituskohv
10.00 – 11.30 – koolitus
11.30 – 12.00 – lõuna
12.00 – 13.30 – koolitus
13.30 – 13.45 – kohvipaus
13.45 – 15.15 – koolitus
15.30 - 15.45 - kohvipaus
15.45 - 17.15 - koolitus

Vaata vähem

2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.11.2019 - 27.11.2019
Toimumise koht: Jõhvi Vene Põhikool
Aadress: Narva mnt. 16 JõHVI VALD 41536 Ida-Viru maakond
URL: http://jvp.edu.ee/

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Tulemusele suunatud arutelu. Meeskonnatöö tulemuslikkus. Refleksioon. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 7.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.11.2019 09:45 - 27.11.2019 16:30
Koolitajad: Diana Astok (Jõhvi Vene Põhikool), Margit Pinna-Valge (Jõhvi Vene Põhikool)
Toimumise koht: Jõhvi Vene Põhikool
Aadress: Narva mnt. 16 JõHVI VALD 41536 Ida-Viru maakond
URL: http://jvp.edu.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.45 – 10.00 – tervituskohv
10.00 – 11.30 – koolitus
11.30 – 12.00 – lõuna
12.00 – 13.30 – koolitus
13.30 – 13.45 – kohvipaus
13.45 – 15.15 – koolitus
15.30 - 15.45 - kohvipaus
15.45 - 16.30 - koolituse lõpetamine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse