Draamaõpe - õppija arengu toetaja LAK-õppes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse draamaõppe teoreetilisi lähtekohti, kasutatakse draamavõtteid ja -meetodeid aine- ja keeleõppe lõimimise toeks, reflekteeritakse tegevust.
Toimumise aeg: 22.04.2019 - 17.05.2019
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • 1. sessioon:  1. päev (22.04.2019 10:00 - 22.04.2019 16:45)
 • 1. sessioon:  2. päev (23.04.2019 09:00 - 23.04.2019 14:45)
 • 2. sessioon:  1. päev (16.05.2019 10:00 - 16.05.2019 16:45)
 • 2. sessioon:  2. päev (17.05.2019 09:00 - 17.05.2019 14:45)
Läbiviimise keel --
Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 28 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Tatjana Baum-Valgma (SA Innove)
 • Anna Sele (SA Innove)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Oru Hotell Superior
Aadress: Narva mnt 120, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
URL: http://www.oruhotel.ee/
Lisainfo: Väljaspool Tallinnat tulnud osalejatel on võimalik ööbida Oru hotellis
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab draamaõppe võtteid ja meetodeid LAK-õppe eesmärkide saavutamiseks;
 • arvestab draamategevuste valikul õpilaste üldpädevuste kujunemisega seotud vajadusi;
 • seob draamategevused erinevate väljenduslaadide ja mitmekesise ainestikuga;
 • innustab õpilasi draamategevustes kasutama loovaid lahendusi (sh keelelisi), juhindudes mitmik-taibu teooriast;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
I–III kooliastme õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse tulemusel kasutab õppija draamavõtteid üldpädevuste ja ainealaste õpitulemuste saavutamise toetamiseks, loob võimalusi õppida erinevates suhtlusolukordades, kasutab mitmekesist metoodikat, mis tähtsustab keelt kui vahendit.
Sisukirjeldus:

• Draamaõppe teoreetilised lähtekohad.

• Draamavõtete ja -meetodite kasutamine aine- ja keeleõppe lõimimise toeks.

• Üldpädevuste lõimimine õppetegevusse draamavõtete kaudu.

• Mitmiktaibu teooria ja selle arvestamine õppijate arengu toetamisel.

• Loovus ja õppijate loovust innustavad ja toetavad draamavõtted.

•Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.

• Eneserefleksioon.


Õpisündmuse teemad:

Koolituse teemad on kirjeldatud sessioonide juures

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp)
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Koolituse auditoorses töös (80%) osalenud ja kodutöö sooritanud õppijad saavad tunnistuse. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
1. sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.04.2019 - 23.04.2019

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Draamaõppe teoreetilised lähtekohad. Draama aktiivõppemeetodina. Üldpädevused õppeprotsessis. Õppija loovuse toetamine. Pildi kui õppevahendi kasutamine. Multiintelligentsuse põhimõtete rakendamine õppijate individuaalsuse arvestamisel.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.04.2019 10:00 - 22.04.2019 16:45

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.00-10.30 Tervituskohv
10.30-12.30 Koolitus
12.30-13.00 Lõuna
13.00-15.00 Koolitus
15.00-15.15 Kohvipaus
15.15-16.45 Koolitus

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.04.2019 09:00 - 23.04.2019 14:45

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 09.00-10.30 Koolitus
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Koolitus
12.15-12.45 Lõuna
12.45-14.45 Koolitus

Vaata vähem

2. sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.05.2019 - 17.05.2019

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Visuaalide kasutamine õppetegevuses. Luuletuste ja draamavõtete lõimimine. Keeleõppe, aine sisu ja õpioskuste kujundamise ühendamine. Probleemõpe. Eneserefleksioon.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.05.2019 10:00 - 16.05.2019 16:45

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.00-10.30 Tervituskohv
10.30-12.30 Koolitus
12.30-13.00 Lõuna
13.00-15.00 Koolitus
15.00-15.15 Kohvipaus
15.15-16.45 Koolitus

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.05.2019 09:00 - 17.05.2019 14:45

Vaata sündmuse detailset infot

Päevakava vabatekstina: 09.00-10.30 Koolitus
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Koolitus
12.15-12.45 Lõuna
12.45-14.45 Koolitus

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse