LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe, keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde.
Toimumise aeg: 28.03.2019 - 17.04.2019
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (28.03.2019 10:00 - 28.03.2019 17:30)
 • 2. koolituspäev (29.03.2019 10:00 - 29.03.2019 17:30)
 • 3. koolituspäev (09.04.2019 10:00 - 09.04.2019 17:30)
 • 4. koolituspäev (17.04.2019 10:00 - 17.04.2019 17:30)
Maht: 36 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 4 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • MERIKE KÕRVEN (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium)
 • Merike Pääru (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Aadress: A.H.Tammsaare tee 145 TALLINN 12915
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe põhimõttest; 
 • seab eesmärgid ja kavandab tunni tegevused vastavalt õppekavale koostöös teiste aineõpetajatega;
 • kasutab õppijad vastastikku tagasisidestavaid ja koostööle suunavaid meetodeid ning õpevara; 
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb individuaal- ja/või rühmanõustamisel. 

Õppija on osalenud nõutud määral koolituses ja on esitanud kokkuleppele vastavalt iseseisva arvestusliku töö.

Sihtgrupid: Õpetaja.
I - III kooliastme õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus
Eesmärgid: Õppijad on teadlikud lõimitud ainetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest; õppeprotsessi kujundamisest; tagasisidestamise ja hindamise võimalustest ning kasutavad omandatud teadmisi töös.
Sisukirjeldus:

Koolitus koosneb neljast ühepäevasest koolitussessioonist, mille käigus õpetaja osaleb tundide vaatlustel, analüüsib nähtud tundide vastavust LAK-õppe põhimõtetele, osaleb aruteludes, sõnastab eesmärke ja kavandab järgmiseid samme. Osaleb rühma- ja/või individuaalnõustamisel.

LISAINFO: Täiendav võimalus osaleda 8 tunni ulatuses koolitusega seotud nõustamises. Selle kohta väljastatakse eraldi tõend.

Koolitajad: Merike Kõrven, Merike Pääru

Õpisündmuse teemad:
 • 1.sessioon: LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtted. Õppekeskkond. Tunni ülesehitamise põhimõtted. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 2.sessioon: Õppekava ja lõiming. Keeleliste osaoskuste arendamine. Ainete lõimimisvõimalused. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 3.sessioon: Õppevara. Koostöine õppimine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
 • 4.sessioon: Refleksioon. Arengut toetav hindamine ja tagasisidestamine. Tunnivaatlused ja analüüs. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.03.2019 10:00 - 28.03.2019 17:30
Koolitajad: MERIKE KÕRVEN (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium), Merike Pääru (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Aadress: A.H.Tammsaare tee 145 TALLINN 12915 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 08.40-09.00 tervituskohv
09.00-09.45 tunnivaatlus
10.00-10.45 tunnivaatlus
11.00-12.30 seminar
12.30-13.00 lõuna
13.00-14.30 seminar

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.03.2019 10:00 - 29.03.2019 17:30
Koolitajad: MERIKE KÕRVEN (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium), Merike Pääru (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Aadress: A.H.Tammsaare tee 145 TALLINN 12915 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.00 - 11.30 tundide vaatlus
12.00 - 13.30 koolitus
14.00 - 15.30 koolitus
16.00 - 17.30 nõustamine

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.04.2019 10:00 - 09.04.2019 17:30
Koolitajad: MERIKE KÕRVEN (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium), Merike Pääru (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Aadress: A.H.Tammsaare tee 145 TALLINN 12915 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.00 - 11.30 tundide vaatlus
12.00 - 13.30 koolitus
14.00 - 15.30 koolitus
16.00 - 17.30 nõustamine

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.04.2019 10:00 - 17.04.2019 17:30
Koolitajad: MERIKE KÕRVEN (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium), Merike Pääru (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium)
Toimumise koht: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Aadress: A.H.Tammsaare tee 145 TALLINN 12915 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.00 - 11.30 tundide vaatlus
12.00 - 13.30 koolitus
14.00 - 15.30 koolitus
16.00 - 17.30 nõustamine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse