Koolitusportfell

Täpsem info
Täpsem otsing
Õppekava nimetus Sihtgrupid
Algatusvõimeline kodanik: sotsiaalse ja suhtluspädevuse arendamine ainetundides -
Liidrikoolitus õpetajatele -
Liidriks läbi kogemusõppe -
Loova ettevõtlikkuse arendamine ainetundides kui aktiivse kodaniku kujunemise võimaldaja -
Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga -
Tulemuslik juhtimine klassiruumis -
Täiskasvanud õppija vajadustele vastava õpikeskkonna loomine kutseõppeasutuses: õpetaja andragoogiline pädevus -
Täiskasvanute õpetamine üldhariduskoolis -
Võtame ette! – inspireeriv kunstiõpetaja -
Õppija motivatsiooni ja vastutustunde mõjutamine andragoogilise lähenemise abil: koolitus mittestatsionaarse õppevormiga õppeasutuse õpetajale -
Täpsemate tulemuste nägemiseks kasuta palun filtreid