Koolitusportfell

Täpsem info
Täpsem otsing
Õppekava nimetus Sihtgrupid
Digi ABC minu koolis (veebis) -
Digilõim -
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus -
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus -
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus -
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika -
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale -
Draamaõpe - õppija arengu toetaja LAK-õppes õpetaja
eTwinning koolitus algajatele -
eTwinning lasteaiaõpetajatele ja I kooliastme õpetajatele -
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi