Koolitusportfell

Täpsem info
Täpsem otsing
Õppekava nimetus Sihtgrupid
3D disain ja 3D printimine – kuidas alustada? -
Digi ABC minu koolis (veebis) Gümnaasiumiõpetajad, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Haridustehnoloog
Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö -
Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö. Google ühistöövahendid. -
Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil -
Digialgus: Õpetaja loob ja jagab Haridustehnoloog
DigiKiirendi: Õppijate digipädevuse arendamine -
Digilõim -
DigiMeister: Koostöövahendid ja -võimalused kutseõppeasutuses -
Digipädevused lasteaiaõpetaja toetajana varajases keeleõppes -
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi