Portfolio

Show detailed information
Detailed search
Course description name Target groups
21. sajandi õpioskuste arendamine põhikooli inglise keele tunnis -
A1-taseme inglise keele koolitus (e-kursus) -
A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus -
A2-taseme inglise keele koolitus (e-kursus) -
Abihooldustöötaja algkoolitus -
Abihooldustöötaja algkoolitus -
Abiõpetaja ja tugiisiku juhendamine lasteaiaõpetaja poolt erivajadustega laste kaasamisel. -
Advanced Trauma Care for Nurses® (ATCN) Õde
Aiandusteraapia põhimõtete kasutamine avalikus ruumis -
Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat õpetaja
Loading more results