Koolitusportfell

Täpsem info
Täpsem otsing
Õppekava nimetus Sihtgrupid
21. sajandi õpioskuste arendamine põhikooli inglise keele tunnis -
Abiõpetaja ja tugiisiku juhendamine lasteaiaõpetaja poolt erivajadustega laste kaasamisel. -
Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat õpetaja
Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat õpetaja
A-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja koolitus -
Aktiivse suhtlemise mitu palet (Draamaõpe) õpetaja
Aktiivõppemeetodid e-õppes õpetaja
Alarmsõidukijuhi algkoolitus -
Alarmsõidukijuhi täienduskoolitus -
Algatusvõimeline kodanik: sotsiaalse ja suhtluspädevuse arendamine ainetundides õpetaja
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi