KKK - Korduma Kippuvad Küsimused

Juhani kasutajad ja rollid

Registreeritud kasutajana on Sul ligipääs õpisündmuse infole ja lõpudokumendile, registreerimata kasutajal seda võimalust ei ole.

Teatud rollide puhul on süsteemi funktsionaalsuste kasutamine ilma kasutajakontot omamata võimatu. Registreeri end Juhani kasutajaks, kui oled täienduskoolitusasutuse juht, täienduskoolituste osakonna, elukestva õppe keskuse juht (haldur, koolituse kontaktisik), koolitusjuht, täiendusõppe tippspetsialist (koolituste projektijuht, kontaktisik), koolitaja, asutuse juht, ametnik, kelle töös on vaja andmeid täienduskoolituste toimumiste ja osalemiste kohta

Mis on Juhan?

Täienduskoolituste infosüsteem Juhan on funktsionaalsuste kogu, mis võimaldab hallata täiendusõppe ettevalmistamise, korraldamise, tagasisidestamise ja aruandluse protsesse. E-lahendus hõlbustab info edastamist, vahendamist, töötlemist, kättesaadavust, säilitamist.

Süsteem võimaldab täienduskoolitusasutuse pidajal (süsteemis korraldav asutus) anda välja täienduskoolitusel osalemise lõpudokumente ja pidada nende registrit, võimaldab koguda ja hoida tagasisidet täienduskoolitustele; võimaldab koostada kokkuvõtteid koolitusarvestuse tarbeks.

Teenuse arendamisel lähtume Täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardi nõuetest, riigis kehtivatest klassifikaatoritest. Juhani eesmärk on pakkuda täienduskoolitusasutustele koolituste haldamises automatiseeritud abi.

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend asub siin.

Sessiooni pikkus

Tähelepanu! Hetkel on süsteemis sessiooni pikkus 60 minutit. Juhanit koolitaja, projektijuhi ja halduri rollis kasutajal on vaja teada ja meeles pidada, et ühte lahtrisse kirjutamine ei anna serverile informatsiooni, et kasutaja on aktiivne. Serveri mõistes on tegemist mitte-aktiivse sirvikuga ning salvestamise (või näiteks osalejatele süsteemist kaua ja põhjalikult koostatud teavituskirja saatmise hetkel) süsteem logib kasutaja välja ning loodetud muudatused ei salvestu (või teavitust ei saadeta).

Kas koolitusele registreerumiseks on vajalik kasutajakonto loomine siinses keskkonnas?

Ei ole, koolitustele saab registreeruda ka ilma täienduskoolituste keskkonnas kasutajakontot omamata. Samas on kasutajakonto olemasolu õpetajale eeliseks, sisse loginuna näeb ta kõigi enda läbitud HITSA koolituste infot ja väljastatud lõpudokumente (tõendeid, tunnistusi).

See on pealkiri 1

Lorem ipsum

See on pealkiri 2

Lorem ipsum

See on pealkiri 3

Lorem Ipsum