Digi ABC minu koolis

Üldinfo
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 13 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 13 akad. tundi
Hind osalejale: 152.00
Osalejate arv: 22 kuni 25 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja oskab algtaseme digipädevuste koolitust õpetajatele korraldada ja läbi viia vähemalt kahel allpool nimetatud teemal:

1. Tarkvara (enesekontrollitestid, pilditöötlus, lihtne tekstitöötlus, klassijuhataja tööriistad jne)

2. Riistvara (nutiseadmed, nutitahvlid, PC jne)

3. Metoodika (ümberpööratud klassiruum, klassihaldusvahendid, õpilaste kaasamine jne)

4. Diginipid (info otsimine ja hindamine, turvalisus jne)


Sihtgrupp vabatekstina: Koolide sisekoolitajad
Eesmärgid: Toetada koolide sisekoolitajate teadmisi ja oskusi oma asutuses algtaseme digipädevuste õpetamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitus koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks. Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest, iseseisvast tööst: õppematerjalidega tutvumine ja koolituste läbiviimine oma koolis ning nõustamisest. 

Õpisündmuse teemad:

• Koolituste korraldamine ja läbiviimine oma koolis 

• Moodulitega tutvumine

• Tarkvara (enesekontrollitestid, pilditöötlus, lihtne tekstitöötlus, klassijuhataja tööriistad jne)

• Riistvara (nutiseadmed, nutitahvlid, PC jne)

• Metoodika (ümberpööratud klassiruum, klassihaldusvahendid, õpilaste kaasamine jne)

• Diginipid (info otsimine ja hindamine, turvalisus jne)

• Läbiviidud koolituste analüüs

• Refleksioon

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise/ alustamise eeldused: Arvutikasutamise oskus vähemalt kesktasemel.
On haridusasutuses sisekoolitaja rollis.
Sisekoolitajate koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist kooli direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori kinnitust, et osalejal on koolis sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia.
Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@hitsa.ee Juhul kui kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus on osalejale tasuta juhul kui see lõpetatakse.

Lõpetamiseks:

On osaleja osalenud mõlemal kontaktõppepäeval. 

On oma koolis õpetajatele läbi viinud algtaseme digipädevuste koolituse vähemalt kahel teemal, mille materjalid on leitavad koolituse Moodle platvormilt.  

Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Koolitajad:
  • Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
  • Harold Lepp (Gustav Adolfi Gümnaasium)
  • Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse Kool)
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli