Aiandusteraapia põhimõtete kasutamine avalikus ruumis

Üldinfo
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Praktiline: 12 akad. tundi
Hind osalejale: 90.00
Osalejate arv: 11 kuni 24 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õppija:

  • Tunneb aiandusteraapia põhimõtteid;
  • Tunneb aiandusteraapia meetodeid;
  • Teab, kuidas aiandusteraapia mõtteid kasutada erivajadusega inimestega töötamisel.
Sihtgrupp vabatekstina: Eraisikud-huvilised, kogukonnaaedade loojad, kooliaedade loojad
Sisukirjeldus:

Käsitletavad teemad:

1. aiandusteraapia põhimõtted;

2. aiandusteraapia meetodid ja tõenduspõhisus;

3. aiandusteraapias kasutatavate taimede omadused ja mõju inimesele;

4. aiandusteraapia sobivus erivajadustega inimestele ja klientide valiku põhimõtted.

Õppekava kood HM321196
Õpisündmuse teemad:

Käsitletavad teemad:

1. aiandusteraapia põhimõtted;

2. aiandusteraapia meetodid ja tõenduspõhisus;

3. aiandusteraapias kasutatavate taimede omadused ja mõju inimesele;

4. aiandusteraapia sobivus erivajadustega inimestele ja klientide valiku põhimõtted.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub nii teoreetilise õppena klassiruumis kui ka praktiliste tegevuste kaudu. Praktilised tegevused: taimede omaduste õppimine nende kasvukeskkonnas, ühe kliendi juhtumi lahendamine grupitööna sisetingimustes ruumi kujundamise kaudu aiandusteraapiast lähtuvalt.
Osalemise/ alustamise eeldused: Töötamine erivajadusega inimestega
Lõpetamise tingimused:

Osaleja koostab tegevusplaani, kus on kirjeldanud kõik aiandusteraapia põhimõtted ja meetodid lähtuvalt patsiendi erivajadusest, on lahti kirjutanud ühe kliendi juhtumi lähtuvalt aiandusteraapia põhimõtetest ning on osalenud vähemalt 70% kontakttundides.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Märksõnad: aiandusteraapia, teraapia
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli