Animatsiooni loomine pedagoogilise õppemeetodina

Üldinfo
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 18 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 12 kuni 18 osalejat
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=F32E4C0EA76462BF
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolitusel osalenu:

  • oskab planeerida lastega ühise animatsiooni loomist õppetundidesse ja üldõppe põhisesse pedagoogilisse protsessi;
  • teab animatsiooni loomise seoseid õppekavaga;
  • oskab animatsioone meediapädevuse kujundamise eesmärgil analüüsida;
  • oskab koos lastega luua lihtsama lamenukk animatsiooni.
Sihtgrupp vabatekstina: Koolieelse lasteasutuse õpetajad, klassiõpetajad
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Teadvustada animatsiooni loomise ja analüüsimise võimalusi õppeprotsessi rikastajana ja üldõppe põhise lõimingu võimaldajana üldhariduskooli esimese astme õppetundides; tutvustada animatsiooni loomise ja analüüsimise protsessi kui efektiivset õpilaste meediapädevuse kujundamise võimalust. Praktiliste ülesannete eesmärk on kujundada oskusi digitaaltehnoloogiliste vahendite kasutamiseks animatsiooni loomisel koolis.
Sisukirjeldus:

Meedia mõjust lastele. Erinevate animatsioonide demonstratsioon ja nende õppeprotsessis kasutamise võimaluste tutvustus. 2-3 minutilise lamenukk animatsiooni loomine.

Õppekava kood BFC0003
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Osalemise eeldus: Töötamine koolieelses lasteasutuses õpetajana või klassiõpetajana.
Lõpetamise tingimused:

Praktilised ülesanded kestavad kolm päeva (6 ak. tundi päevas), mis võimaldab õpetajatel valmis teha umbes 2-3 minutilise animatsiooni. Kursuse lõpus tehtud lamenukk animatsioone analüüsitakse ning antakse soovitusi animatsiooni loomiseks koos lastega. 

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Kaia Ljaš, kaia.ljash@tlu.ee, tel: 3726199908
Vaatlev partner: SA Innove
Koolitajad:
  • Katrin Sigijane (Tallinna Ülikool)
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
Esimese koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: kombineeritud
Teine kooltuspäev - Üldinfo
Õppevorm: kombineeritud

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli