Moodle alustajale

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Hind osalejale: 115.00
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://koolitus.hitsa.ee/course/51
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu oskab Moodle`i õpikeskkonnas disainida ja läbi viia lihtsamat e-kursust.
Pädevused: ISTE 1d, 2a, 2b, 2c, 4b

Sihtgrupp vabatekstina: Lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli ja ülikoolide õpetajad ja õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid jt, kes sooviksid Moodle`iga tutvust teha.
Eesmärgid: Anda ülevaade e-kursuse disainimise põhimõtetest, Moodle'i õpikeskkonna võimalustest e-kursuse loomisel ning õppetöö läbiviimisel. Kursuse lõpetaja oskab iseseisvalt kasutada õpikeskkonna Moodle võimalusi enda kursuse loomisel.
Sisukirjeldus:

Kursuse käigus õpitakse tundma ja praktiliselt kasutama Moodle`i õpikeskkonna erinevaid võimalusi e-kursuse loomiseks ja läbiviimiseks. Iga osaleja saab disainida ühe e-kursuse (vähemalt 2-3 moodulit) oma kooli Moodle’i keskkonnas, õpib kavandama e-kursuse õppeprotsessi, kasutama suhtlus- ja õppijate haldamisvahendeid, koostama e-kursusele sobivaid õpijuhiseid, tegevuskava, valima ning seadistama kursusel planeeritud õpitegevuste toetamiseks vajalikke Moodle’i vahendeid ja tegevusi. 

Koolituse raames toimub kolm kontaktpäeva pikkusega 4 akad. tundi (kokku 12 akad. tundi). Kontaktpäevade vahel ja lõpus tehakse iseseisevat tööd oma e-kursusel ja saadakse koolitaja tagasisidena kaasa konkreetseid nõuaandeid ja soovitusi oma e-kursuse loomiseks.


Õpisündmuse teemad:

Ülevaade Moodle`i õpikeskkonnast. Erinevate Moodle`i kursustega tutvumine. Moodle`i ga tutvumine – avaleht, sektsioonid, seaded, suhtlemine, kursuse kujundamise võimalused jne).
Praktiline töö (3. auditoorset seminari + 2 kodutööd) – Moodle vahendid ja tegevused. Enda kursuse disainimine (seaded, plokid, suhtlusvahendid, materjalide lisamine, testide tegemine jne).

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, veebilehitsejat. Kasulik on alustada e-toe loomist kursusele, mille kohta on juba olemas elektroonilisi õppematerjale ning erinevate ülesannete kirjeldusi (need saab e-õppe jaoks kohandada).
Lõpetamise tingimused:

Oma e-kursuse seadistamine, osaline disainimine (2-3 moodulit), aktiivne osalemine kolmel auditoorsel seminaril/praktikumil (à 4-6 h), kahe kodutöö (1. vahendite lisamine oma kursusele, 2. tegevuste lisamine oma kursusele) õigeaegne sooritamine.

Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Väljatöötaja: Tartu Ülikool
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Esta Pilt, Esta.pilt@ut.ee, tel: 5228028
Vaatlev partner: Tartu Ülikool
Koolitajad:
Märksõnad: Moodle
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli