Tuleviku Õpetaja: Õpetaja digitaalses ühiskonnas

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 15 akad. tundi
Hind osalejale: 72.00
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Õpisündmuse veebilink: http://www.tulevikuopetaja.ee/moodul-iv/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

- oskab võrrelda enda ning teiste digitaalset identiteeti reaalse identiteediga (ISTE 4.c.)
- planeerib teadlikult enda digitaalse identiteedi haldust võttes arvesse digiajastule vastavaid ohutu ja eetilise kasutuse põhimõtteid (ISTE 4.a.)
- tunneb erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid (ISTE 4.d.)
- oskab kasutada veebipõhise ühiskirjutamise vahendit koostööks reaalajas (ISTE 4.d.)
- otsib avatud sisulitsentsiga materjale ning kasutab neid uute teoste koostamisel (ISTE 4.a.)
- viitab korrektselt teiste autorite teostele (ISTE 4.a.)
- tunneb võrdse ligipääsu põhimõtteid (ISTE 4.b.)
- kasutab ja kohandab lihtsamaid sisuhaldusvahendeid (ISTE 4.d.)

Sihtgrupp vabatekstina: Alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Mooduli läbimine loob valmisoleku digitaalsete vahendite vastutustundlikuks kasutamiseks järgides digitaalse etiketi, ohutu kasutamise, autoriõiguse, viitamise ja võrdse ligipääsu tagamise põhimõtteid.
Sisukirjeldus:

Mooduli käigus saad teada, kuidas näeb välja Sinu digitaalne jalajälg ja kuidas digiajastu kodanikuna tagada enda ning oma õpilaste turvalisus internetis. Interneti efektiivseks kasutamiseks projektitöös ja koostööks uurime ning katsetame mitmeid põnevaid võimalusi ja vahendeid.

Lisaks tutvume autoriõiguse teemadega õpetaja vaatest ja õpime süstemaatiliselt ning korrektselt viitama teiste autorite töödele. Mooduli lõpetuseks saame koos praktiliselt avastada, kuidas õppematerjalide valimisel ja loomisel erivajadustega kasutajatega arvestamine tegelikult meie kõigi elu lihtsamaks teeb.

Õppesuunad: Õppeprotsess digiajastul
Õppevorm: kombineeritud
Osalemise/ alustamise eeldused: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt, selle materjalid leiate siit: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui:

- õppija on sooritanud kõik kolm kodust ülesannet;
- õppija on osalenud vähemalt kolmel kontaktpäeval.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: KAIRI BURNAŠEVA, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Koolitajad:
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: tuleviku õpetaja
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1 kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Digitaalne identiteet:
Digitaalne identiteet ja kasutajaprofiilid
Rollid digitaalsetes kogukondades
Identiteedihaldus
Netikett – internetis käitumise head tavad
2. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koostöö digitaalses keskkonnas
Koostööprojektid eTwinningu näitel
Veebipõhised koostöö- ja suhtlusvahendid
Koostöös toimuva teadmusloome juhendamine ja hindamine
3. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Autoriõigus ja viitamine
Autoriõiguse seadus
Avatud sisulitsentsid ja Creative Commons
Avatud sisu ja õppematerjalide kogud
Avatud sisu kasutamine
Viitekirjete vormistamine
4. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Võrdne ligipääs
Ligipääsetavus erivajadusega kasutajate seisukohast
Digitaalse sisu taaskasutatavus
Tervis ja ergonoomika
Õpiprojekti kodulehekülje esitlemine

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli