Arvutikasutaja baaskoolitus

Üldinfo
Maht: 32 akad. tundi
Hind osalejale: 107.40
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:
• kasutab arvutit iseseisvalt baastasemel 
• teostab olulisemaid failioperatsioone 
• koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente 
• koostab ja töötleb lihtsaid tabelarvutuse tabeleid 
• leiab iseseisvalt internetist õpetajatööks vajalikku infot 
• kasutab iseseisvalt elektronposti 
• teab ID-kaardi kasutamise võimalusi ja oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti 


Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: Lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajad
Sisukirjeldus:

HITSA korraldab koostöös Tallinna Arvutikooliga algtaseme koolitused lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajatele, kes tunnevad, et arvuti kasutamine igapäevases töös võiks ladusamalt minna. Ootame koolitusele õpetajaid, kes erinevatel põhjustel ei pea end arvutikasutajaks või nende arvuti kasutamise oskused on väga piiratud.

Õpisündmuse teemad:

1. Teeme arvutitöö mugavamaks
2. Internet, interneti turvalisus
3. Tekstitöötlus MS Word
4. Failitöötlus
5. Tabelarvutus MS Excel
6. E-post ja ID-kaart

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise/ alustamise eeldused: -
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud ja esitanud kõik nõutavad ülesanded

Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Vaatlev partner: Tallinna Arvutikool OÜ
Koolitajad:
  • Katre Kalle (Tallinna Arvutikool OÜ)
  • Kadi Tamm (Tallinna Arvutikool OÜ)
  • Arvo Saat (Tallinna Arvutikool OÜ)
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli