Bee-Bot põrandarobot

Üldinfo
Maht: 2 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 22 osalejat
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Kompetentsid
  • 1.3 Muutumisvalmidus ja järjepidev areng
  • 3. Õpiprotsessi juhtimine
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud  Bee-Bot kompaktroboti otstarvet ning tunneb võimalusi selle rakendamiseks alushariduse või põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina.

Oskab programmeerida haridusrobotit Bee-Bot; teab, kuidas kasutada Bee-Bot haridusroboteid planeeritud tegevustes; teab, kuidas kasutada Bee-Bot haridusroboteid valdkondadevahelises lõimingus; teab, kust leida abimaterjale õpetajatöö planeerimisel.

Sihtgrupid: Tehnikud ja keskastme spetsialistid
Sihtgrupp vabatekstina: Lasteaia õpetajad
Sisukirjeldus:

Koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet alushariduses ja põhikooli esimeses astmes läbi kompaktroboti kasutuselevõtu.

Õpisündmuse teemad:
  • Roboti ülesehitus ja töötamispõhimõtted
  • Ettevalmistused õppetegevuseks ja metoodilised võtted tunni läbiviimiseks 
  • Praktiline töö - tunnikava/idee koostamine rühmades

Õppevorm: auditoorne
Dokumendi tüüp: Tõend
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
  • Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool)
  • Merike Moks (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
Kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli