Miniarvutite ja mikrokontrollerite arendusplatvormid koolidele

Üldinfo
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 52 akad. tundi
Hind osalejale: 240.00
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• omab ülevaadet miniarvutite ja mikrokontrollerite funktsionaalsusest;
• omab ülevaadet miniarvutite ja mikrokontrollerite rakendusvõimalustest;
• oskab koostada lihtsamaid programme erinevatele platvormidele.
ISTE 1.a., ISTE 1.b., ISTE 2.a

Sihtgrupp vabatekstina: Üld- ja kutseharidusasutuste õpetajad ja haridustehnoloogid
Eesmärgid: Anda ülevaade miniarvuti ja mikrokontrollerite funktsionaalsusest ning rakendusvõimalustest koolis.
Sisukirjeldus:

Täienduskoolituskursus viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja ITT Group OÜ. Koolitus tutvustab miniarvutite ja mikrokontrollerite arendusplatvorme, nende omadusi ja rakendamisvõimalusi koolis. Miniarvutid ja mikrokontrollerid on koolides peamiselt kasutusel robootika õpetamisel, kuna need annavad palju võimalusi tarkade seadmete ehitamiseks.
Koolitusel tehakse praktilisi harjutusi ja tutvutakse reaalse riistvaraga. Koolituselt saab kaasa tasuta raamatu: http://www.apollo.ee/avr-mikrokontrollerid-ja-praktiline-robootika.html


Õpisündmuse teemad:

• Miniarvutite ja mikrokontrollerite ülevaade ja funktsionaalsus
o Miniarvutite ja mikrokontrollerite ülevaade, funktsionaalsus ja erinevused
o Miniarvutid ja nende rakendusvaldkonnad
o Mikrokontrollerid ja nende rakendusvaldkonnad
• Programmeerimisvahendid
o Python programmeerimiskeel
o C++ programmeerimiskeel
• Praktiliste rakenduste loomine miniarvutite baasil
• Robootika- ja mehhatroonikarakenduste loomine mikrokontrollerite baasil

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Huvi mikrokontrollerite ja programmeerimise vastu
Lõpetamise tingimused:

Läbitud praktilised tööd ja edukalt sooritatud test.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Elo Allemann, Elo.Allemann@hitsa.ee
Koolitajad:
  • Raivo Sell (ITT Group)
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
I koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
II koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli