LEGO Mindstorms EV3 robotkatsed loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) ainetes

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi
 • Praktiline: 14 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 3 akad. tundi
Hind osalejale: 180.00
Osalejate arv: 20 kuni 24 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpetaja võtab ükskõik millise sama seeria töölehe ning kasutama seda koolitunnis õige metoodika alusel demonstreerimaks ainega seotud teema valdkonda.

Sihtgrupp vabatekstina: Põhikooli ja gümnaasiumiastme loodus-, keemia-, füüsika- ja matemaatikaõpetajad.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele arusaam, kuidas olemasolevate töölehtede baasil kasutada roboteid ja Vernier andureid ainetöös. Koolituse tulemusena saab õpetaja valida, milliseid õppematerjale kasutada ning oskab neid rakendada sõltumata sellest, kas ta on selle töölehe koolitusel läbinud või mitte. Ühe eksperimendi läbiviimiseks on arvestatud üks koolitund.
Sisukirjeldus:

LEGO Mindstorms EV3 edasijõudnutele on suunatud õpetajatele, kes tahavad oma põhikooli või gümnaasiumi LTT aineid muuta põnevamaks läbi robotkatsete! Mõned katsed ei vaja isegi arvutit ega programmeerimist, robotid on eelprogrammeeritud ning kasutatakse eksperimentides kui vahendit.
Koolituse sisuks on eksperimentide järgi proovimine ning avastamine uurimusliku õppe meetodil. Kahe päeva jooksul läbib osaleja oma valikul kuni 16 sisukat eksperimenti ning tuletatakse meelde põhitõed Newtoni II seadusest kuni sirge võrranditeni ja mõõdetakse inimese tasakaalu.

Õpisündmuse teemad:

10 põhikooli LTT ainevaldkondi toetavat eksperimenti:

 • Loodusõpetuse plokk (Roboti sõidupikkusehindamine, Roboti kiiruse hindamine, Roboti mehhaanilise töö arvutamine)
 • Füüsika plokk (Valguse peegeldumine, Kineetilineja potentsiaalne energia)
 • Keemia plokk (Akvaarium, Lahuse hägusus)
 • Matemaatika plokk (Graafiku lugemine, Saadarobot teele, Saada robot punkti x,y)

12 gümnaasiumi LTT ainevaldkondi toetavat eksperimenti:

 • Füüsika plokk (Kiirenduse leidmine, Newton II, Trossitõmbejõud, Nurkkiirus, Impulss, Pendel, Hõõrdejõud)
 • Keemia plokk (Hapnik klassiruumis)
 • Matemaatika plokk (Sin-Cos, Vektorarvutused, Sirgevõrrand, Õige nurga leidmine)

Õppematerjalide väljatöötamist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond läbi „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ ja  Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond läbi „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelteadmised valdkonnast ning ainest. Arvuti kasutamise oskus keskmisel tasemel.
Lõpetamise tingimused:

Läbitud on vähemalt 16 eksperimenti.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
 • Heilo Altin (Robootika MTÜ)
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
Koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: kombineeritud
Päevakava: 09:30-10:00 Saabumine
10:00-13:00 Koolitus
13:00-13:45 Lõuna
13:45 - 15:00 Koolitus
15:00-15:15 Paus
15:15-17:00 Koolitus
koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: kombineeritud
Päevakava: 09:00-12:00 Koolitus
12:00-12:45 Lõuna
13:00 - 15:00 Koolitus
15:00-15:15 Paus
15:15-17:00 Koolitus

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli