Tutvumine programmiga MSW Logo II

Üldinfo
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 26 akad. tundi
Hind osalejale: 32.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

oskab programmis MSW Logo sisestada õpitud keerulisemaid käske ja käsuridasid (ISTE 2.a., ISTE 2.c);
teab õpitud mõisteid ja kasutab neid õpilaste juhendamisel (ISTE 1.a., ISTE 2.b.);
rakendab õpitut uues situatsioonis loovalt (ISTE 1.b., ISTE 3.b., ISTE 3.a.).

Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: Klassiõpetajad, kes on läbinud koolituse “Tutvumine programmiga MSW Logo I”, ning teised õpetajad, kes soovivad õppetundides programmi kasutada ja kes on keskmisest parema arvutikasutuse oskusega.
Eesmärgid: Jätkata tutvumist programmeerimiskeele MSW Logo võimalustega ja sellega seotud olulisemate mõistetega.
Anda praktilisi ülesandeid, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks.
Toetada õpetajaid õpilaste programmeerimisega tegelema suunamisel.
Sisukirjeldus:

Koolitusel osalejad jätkavad tutvumist programmiga MSW Logo. See programmeerimiskeel sobib oma lihtsuses kasutamiseks ka nooremate õpilastega. Programmiga MSW Logo sooritatakse keerulisemaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis panevad õpilasi analüütiliselt mõtlema ning õpetavad neid nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost. MSW Logo sobib õppekeeleks enne päris programmeerimise juurde asumist.

Õpisündmuse teemad:

MSW Logo programmeerimiskeelega tutvumise jätkamine
Kilpkonnagraafika
Keerulisemate käsuridade ja tsüklite sisestamine

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused:

Kursusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
  • Kristi Salum (Harno)
  • Kristi Saarpuu (Tallinna Kesklinna Põhikool)

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli