Tutvumine programmiga MSW Logo I

Üldinfo
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 26 akad. tundi
Hind osalejale: 32.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/362668/msw-logo-i
Kirjeldus
Õpiväljundid:

oskab programmiga MSW Logo sisestada õpitud käske ja käsuridasid (ISTE 2.a., ISTE 2.c.);
teab õpitud mõisteid (ISTE 2.a.);
rakendab omandatud teadmisi uues situatsioonis loovalt (ISTE 1.a., ISTE 3.a.).

Sihtgrupp vabatekstina: Klassiõpetajad
Eesmärgid: Anda ülevaade programmeerimiskeelest MSW Logo ja sellega seotud põhimõistetest.
Pakkuda praktilisi ülesandeid, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks.
Toetada õpetajaid õpilasi programmeerima suunamisel.
Sisukirjeldus:

Koolitusel osalejad tutvuvad programmiga MSW Logo, mis on lihtne programmeerimiskeel ja sobib kasutamiseks algklasside õpilastega. Programmi MSW Logoga tehakse lihtsamaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis arendavad analüütilist mõtlemist ning õpetavad nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost. Programm MSW Logo sobib õppekeeleks enne päris programmeerimist.

Õpisündmuse teemad:

MSW Logo programmeerimiskeele põhikäskudega tutvumine
Kilpkonnagraafika
Lihtsamate käsuridade ja tsüklite sisestamine

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses nõutavatest kodustest töödest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Elo Allemann, Elo.Allemann@hitsa.ee
Koolitajad:
  • Kristi Salum (Harno)
  • Kristi Saarpuu (Tallinna Kesklinna Põhikool)
Märksõnad: Tehnoloogiaharidus

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli