3D ehituse modelleerimistarkvara ScetchUP algkursus (tasuta)

Üldinfo
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 13 akad. tundi
  • Praktiline: 13 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 4 kuni 10 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õppija loob arhitektuursete ja ka diskreetsete objektide ruumilisi mudeleid nii „tühjalt kohalt“ kui ka tasapinnaliste jooniste alusel, mis on varustatud mõõtmete, annotatsioonidega ning kuvab neid.


Sihtgrupp vabatekstina: Ehitusvaldkonnaga seotud inimesed, kes soovivad arendada oma masinjoonestamise taset ja täpsustada olukordade kujutamist 3D projekteerimistarkvara kaudu.
Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Sisukirjeldus:

1. Keskkond ja vahendid.  Kontuuride joonestamine. (2 t teor, 2 t pr õpet)

Kontuuride joonestamine.

Ruumiliste objektide genereerimine tasapinnalistest kontuuridest.

2. Liigutamine ja pööramine. Napsamine(3 t teor, 3 t pr õpet)

Joonte ja objektide liigutamine ning teisaldamine.

3.Gruppide loomine. (2 t teor, 2 t pr õpet)

Kihtide ja gruppide loomine võimaldamaks jagada gruppidele ühesuguseid parameetreid.

4. Objektide omavaheline suhtlus (lõikumine, Solid Tools). (4 t teor, 4 t pr õpet)

Objektide omavahelise ühendamise variantide tundmaõppimine ja kasutamine.

5. Materjalid ja värvused(2 t teor, 2 t pr õpet)

Materjalide tähistamine sisu ja väljanägemise järgi.

Õppekava kood 3DM
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Demonstratsioon Õpilane demonstreerib praktiliselt kuidas ta vastava projekteerimistarkvara abil loob etteantud detailidest ja objektidest 3D ja 2D kujutise.
Probleemi lahendamine, praktiline sooritus Õpilane demonstreerib praktilisi oskusi luues (PRO versioonis) detailidest ja objektidest jooniste lehti, mis on varustatud mõõtmete, annotatsioonidega.
Demonstratsioon Õpilane demonstreerib, kuidas ta laeb Warehouse’ saidilt valmis mudeleid ja lisamooduleid ning kasutab neid lisavõimalusi 3D kujutiste vormistamisel, et see vastaks püstitatud raamnõuetele.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis, kus iga õppija jaoks on töölaud ja arvuti. Klassis on videoprojektor ja ekraan või televiisor ning statsionaarne tahvel ja/või Smart-tahvel. Vajadusel saab kasutada pabertahvlit. Kogu koolis on interneti püsiühendus ja printimise ning paljundamise võimalus.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Õppe alustamiseks peab kursuslasel olema valmisolek ingliskeelsete terminite omandamiseks, joonestamise algoskused ja arvutioskus vähemalt algtasemel.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks peab õppija osalema 80 % auditoorsete kontakttundide mahust ja  joonestama kõik ettenähtud joonised vastavalt nõuetele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Korraldav asutus: Viljandi Kutseõppekeskus
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee, tel: 53037346
Koolitajad:
  • Anti Kivistik (Viljandi Kutseõppekeskus)
Märksõnad: RKT koolitus
Õppekava kinnitamise kuupäev: 09.11.2020
Käskkirja number: 4.2-6/15
Õppekava koostamise alus: Ehituspuusepp, tase 4 kutset läbivad kompetentsid B.2.20; Müürsepp, tase 4 kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid B.2.11.

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli