Õpikeskkond MS Teams

Üldinfo
Maht: 24 akad. tundi
  • Praktiline: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 15 kuni 25 osalejat
Kirjeldus
Sihtgrupp vabatekstina: Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on toetada õpetajat MS Teams´i kasutamisel distantsõppes.
Sisukirjeldus:

Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

Koolitus koosneb kuuest reaalajas veebipõhistest kohtumisest (iga kohtumise pikkuseks on 2 tundi) ning kinnistavast iseseisvast tööst.

Õpisündmuse teemad:

Videotunni läbiviimine

Õpiülesannete genereerimine õppijatele

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Koolil on MS Teams´i konto. Enne koolitust tuleb osalejate arvutitesse Teams´i rakendus alla laadida.
Lõpetamise tingimused:

Osaletud täismahus kõikidel veebipõhistel kohtumistel ja iseseisvad ülesanded on sooritatud. 

Läbiviimise keel eesti keel
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Koolitajad:
  • Rasmus Kits (Tallinna 21. Kool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
I kohtumine - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine
II kohtumine - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine
III kohtumine - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine
IV kohtumine - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine
V kohtumine - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine
VI kohtumine - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli