Tööriistad tarneahela digitaliseerimiseks (RKT)

Üldinfo
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 25 kuni 27 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Tunneb ülevaatlikult tarneahela kaardistamise eesmärgistamise ja simuleerimise vajalikkust.
 • Tunneb tarneahela kulu komponente ja oskab neid arvutada.
 • Saab ülevaate transpordiplaneerimise ja reaaljuhtimise süsteemist FleetComplete.
 • Saab ülevaate Tööstus 4.0 põhimõttest ja reaalsest realisatsioonist TTK laboris.
 • On pädev kasutama kaasaegseid meetodeid nõudluse prognoosimiseks ja neid oma ettevõtte huvides kasutama.
 • Tutvub planeerimise protsessiga majandustarkvaras.
Sihtgrupp vabatekstina: väike ja keskmise suurusega ettevõtete logistikud, ostujuhid, tarneahelajuhid, tootmisjuhid
Eesmärgid: saada ülevaade erinevatest tarneahela juhtimise tarkvaradest ja omandada oskus neid rakendada
Sisukirjeldus:

Loengud ning praktiline töö toimuvad põimitult. Loengute teemad kinnistatakse praktilise töö käigus. Kursusel võetakse läbi järgnevad teemad:

 • Tarneahela kaardistamine ja simulatsioon ARIS tarkvaras, eesmärgistamine toetades SCOR raamistikule ja kuluarvestus Excelis.
 • Lean ostuprotsess ja selle digitaliseerimine procurementflow tarkvaras. Osalejad jagatakse gruppidesse ja määratakse erinevad rollid (ostja, tarneahela juht, tarneahela klient).
 • Digilahendused transpordi planeerimiseks ja reaalajas jälgimiseks).
 • Tööstus 4.0 labori külastus, Operatiivplaneerimise digilahendused Excelis ja majandustarkvaras.
Õppekava kood HM37K219
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Test Testi positiivne sooritus. Hindeline skaala 0…100% . 60% läbimiseks miinimum.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Logistikalabor, arvutiklass, Tööstus 4.0 labor.
Koolitusruumid vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud nõuetele.
Hindamisviisid: mitteeristav
Lõpetamise tingimused:
 • Osalemise protsent: 70%
 • Testi positiivne sooritus: hindeline skaala 0…100%, 60% läbimiseks miinimum.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Oliver Kallas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Lea Murumaa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Eduard Ševtšenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Heiti Mering (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tarmo Saidla (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Matis Indov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Hele Hammer (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Tarneahela juhtimine, simulatsioonid, e-ostujuhtmine.
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli