Advanced Trauma Care for Nurses® (ATCN)

Üldinfo
Maht: 104 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 80 akad. tundi
Hind osalejale: 400.00
Osalejate arv: 6 kuni 16 osalejat
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://www.atcn.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • hinnata patsiendi seisundit kiirelt ja õigesti;
 • taaselustada ja stabiliseerida patsiente vastavalt prioriteetidele;
 • teha kindlaks kas patsiendi vajadused ületavad tervishoiuasutuse ressursse ja/või tervishoiuteenuse osutaja võimeid;
 • korraldada asjakohaselt patsiendi haiglasisene või haiglatevaheline transport (mida, kes, millal ja kuidas);
 • kindlustada optimaalne osutatav abi ja tagada selle kvaliteedi püsimine kogu ülevaatuse, taaselustamise ja transpordi ajal.
Sihtgrupid: Õde
Eesmärgid: Kursus annab osalejatele turvalise ja usaldusväärse meetodi vigastustega patsiendi esmaseks käsitluseks ja
baasteadmised õpiväljundite täitmiseks.
Sisukirjeldus:

Õppetöö vormideks on auditoorne, praktiline ja iseseisev töö. Auditoorne töö toimub koos arstidele paralleelselt korraldatava Advanced Trauma Life Support ® (ATLS) kursusega. ATLS praktikumide ja kontrollpraktikumide ajaks eraldatakse õed arstide grupist ning suunatakse ATCN praktikumidesse. Interaktiivsetes praktikumides käsitletavateks teemadeks on:

1. Esmane ülevaatus ja käsitlus;

2. hingamisteede ja hingamise käsitlus;

3. hemorraagiline šokk;

4. pediaatriline trauma;

5. peatrauma;

6. skeleti ja lihaste trauma; lülisambatrauma.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Praktikumid
Kirjalik eksam
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorium, klassiruum, simulatsioonikeskkond
Hindamisviisid: Praktikumid ja kirjalik eksam.
Osalemise eeldus: Osaleja on korraldaja poolt aktsepteeritud kursusele, tasunud kursuse tasu ja sooritanud eeltesti.
Lõpetamise tingimused:

Eksam koosneb 40-st valikvastustega küsimusest, millest õigesti vastatuid peab olema vähemalt 80%.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Õendus ja ämmaemandus
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Koolitajad:
 • Alex Tamm (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) https://www.etis.ee/CV/Alex_Tamm/est
 • Teele Vaga (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Riho Männik (Kaitseväe Akadeemia)
 • Tõnis Lukk (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
 • Darja Bondartsuk (sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
 • Uljana Šatalov (sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
 • Ruth Kastanje (sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
 • Heiki Porval (AS Karell Kiirabi)
 • Kairi Eliisabet Vald (Tallinna Kiirabi)
 • Riho Runnel (Tartu Ülikool)
 • Ljudmila Linnik (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) https://www.etis.ee/CV/Ljudmila Linnik/est
Õppekava koostamise alus: Society of Trauma Nurses (STN) esindaja Eestis Alex Tamm

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli