Arvutiga joonistamine

Üldinfo
Maht: 16 akad. tundi
Hind osalejale: 20.00
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• oskab kasutada otstarbekaid töövõtteid graafikaprogrammides programmi Inkscape näitel (ISTE 3.a );
• oskab programmiga Inkscape luua töölehti, diplomeid, tänukirju (ISTE 1.a., ISTE 2.a., ISTE 3.a).

Sihtgrupid: õpetaja, haridustehnoloog
Sihtgrupp vabatekstina: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Eesmärgid: a. Joonistusprogrammide kasutamise põhioskuste tutvustamine vabavaralise programmi Inkscape näitel.
b. Graafikaprogrammides kasutatavate otstarbekate töövõtete tutvustamine.
Sisukirjeldus:

Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada õppematerjalide koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel, samuti animafilmide loomisel.

Varasemate koolituse raames valminud töödega tutvuge aadressil http://evitar.weebly.com/ .

Õpisündmuse teemad:

a. Graafikaprogrammide põhitegevused ja ratsionaalsed töövõtted programmi Inkscape näitel
b. Keerukamad töövahendid: kujundite kombineerimine, vabakäejoon ja Bezier’i tööriist
c. Teksti kujundamise võimalused

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise/ alustamise eeldused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused:

E-kursusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada kõik harjutustööd, lõputöö, tagasiside ja virtuaalnäituse kommentaar.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Koolitajad:
  • Evi Tarro (Võru Kreutzwaldi Kool)
  • Ene Moppel (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
  • Krista Kõlli-Raud (Võru Gümnaasium)

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli