Makey Makey

Üldinfo
Maht: 5 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
  • Praktiline: 3 akad. tundi
Hind osalejale: 30.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpetaja teab, kuidas oskuslikult oma õppetöös Makey Makey juhtplaati kasutada

Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: algklasside ja alushariduse õpetajad
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele Makey Makey kasutusvõimalusi õppematerjali, mille abil saab arendada õpilaste erinevaid oskusi nt värvide tundmine, muusikaline kuulmine, häälimine jne
Sisukirjeldus:

Õppetöö toimub kolmes osas:

  • Makey Makey ülevaade ja kasutamine
  • Praktiliste ülesannete läbiproovimine ja teistega jagamine
  • Kokkuvõte ja edasiarendamise võimalused ning enda ülesannete loomine 
Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade Makey Makey juhtplaadist ning tutvutakse erinevate ülesannete najal selle kasutamise võimalustega. Tutvutakse ka Scratch keskkonnaga ning Makey Makey edasiarendamise võimalustega.

Õppematerjalid on välja töötatud Taavi Duvin FIE poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: arvutikasutamise oskus, julgus proovida ja katsetada uusi asju
Lõpetamise tingimused:

Koolituspäeva läbimine täismahus 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
  • Taavi Duvin (Tartu Ülikool)
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
Koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli