Arduino roboti ehitamine

Üldinfo
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 7 akad. tundi
 • Praktiline: 7 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Hind osalejale: 90.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu on võimeline iseseisvalt ehitama Arduino roboti ja ka teisi õpetama Arduino roboti ehitama.

Sihtgrupp vabatekstina: reaalainete õpetajad
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on õppida tundma arendusplaati Arduino, selle tarkvara arenduskeskonda Arduino IDE ja erinevaid elektroonikakomponente ja laiendusplaate. Koolituse lõpuks valmib Arduino robot ja osalejad saavad üksteisega mõõtu võtta.
Sisukirjeldus:

Koolituse läbinu teab ja oskab kasutada:

 • sobiva Arduino või selle derivaadi valik, nt Idead Studio (võimekam ja odavam)
 • Arduino arendusplaat
 • Arduino IDE arenduskeskkond
 • Näidiskoode käivitada
 • RGB LEDi vilgutada
 • lülitit kasutada
 • ADC muundurit kasutada (valguse mõõtmiseks)
 • mootoreid juhtida
 • joysticki Arduinoga ühendada
 • kaugust mõõta ultrahelianduriga
 • elektroonikakomponente ühendada
 • jadaliidese kaudu andmeid arvuti ja Arduino vahel liigutada
 • erinevate laiendusplaatide (shield) sobivust hinnata ja neid ühendada
 • 16x02 tähtekraani kasutada
 • 2,4 tolli puutetundlikku ekraani kasutada
 • infrapuna LED saatja-vastuvõtja abil roboti juhtimine
 • kõike eelpool mainitud omavahel koos toimima panna
 • kõigest eelnevast 50 eurot maksva roboti ehitada ja selle sõitma panna
 • kõige eelneva juures C-programmeerimiskeele ja tervikkoodi kasutamine (IF; FOR,SWITCH, tekstitöötlus jne)

Täiendavalt kaetakse elektroonika põhitõdesid pinge, voolu, takistuse, voldi, ampri, ja oomi osas. Koolitusel räägitakse juurde tausta, seletatakse täpsemalt riistvara võimalusi ja omandatakse professionaalse juhendaja abiga kõik õpitulemused ning valmistatakse õpetajad analoogseid ülesandeid lastega koolis läbi tegema.

Õpisündmuse teemad:

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Robotimeister (Alo Peets)  poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub kahepäevasena, kus esimesel päeval keskendutakse Arduinole ja selle alamosadele ning koolituse teisel kontaktõppepäeval keskendutakse nendest alamosadest terviku ehk töötava roboti ehitamisele.
Osalemise eeldus: Minimaalsed teadmised arvutite vallas, kuid alustame algusest ja lõpetame ise koodi kirjutamisega ja ehitame selle kõige juures põneva isesõitva targa roboti.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine kontaktõppe päevadel ja iseseisvate ülesannete õigeaegne lahendamine. E-õppematerjalide läbitöötamine ja katsetamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Väljatöötaja: OÜ Robotimeister (Alo Peets)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
 • Alo Peets (Robotimeister OÜ)
Märksõnad: Arduino, robot, programmeerimine, elektroonika
1. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 8.00 akad. tundi
1. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 8.00 akad. tundi
2. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli