Abihooldustöötaja algkoolitus

Üldinfo
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oskab hooldustoiminguid ergonoomiliselt teostada.

Rakendab tervishoiu-, ohutuse-, ja hügieeninõudeid.

Sisukirjeldus:

1EKAP (26h)

 

 

Õpiväljund 1 Abistamine ja hooldustegevuste läbiviimine ( e-õpe 2  ak t)

Teemad: Eetika põhimõtted, liigid ( sh. kutse-eetika, aitamiseetika.),  eetilised vastuolud, väärtuskonfliktid, konfidentsiaalsus sh,  abistamises).

Loeng lõpeb testiga.


 

Õpiväljund 2 Hügieeninõuded  ( e-õpe 3 ak t, iseseisev töö 3 tundi)

Teemad: Antiseptika, aseptika, desinfektsioon, epideemia, dekontaminatsioon, infektsioon, hügieen, isolatsioon, ESBL jne.

Iseseisev töö: koostab kirjaliku kokkuvõtte hügieeninõuetest asutuses

Loeng lõpeb testiga


 

Õpiväljund 3 Hooldustoiminguid sh ergonoomilised töövõtted ( e-õpe 9 ak t, iseseisev töö 9 tundi)

Teemad:

Hooldust vajava inimese abistamine igapäevaelu toimingutes.

Surija hooldus.

Inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine elu erinevatel etappidel.

Ergonoomika mõiste, kujunemine ja eesmärk.

Ergonoomiliste töövõtete kasutamine, töövõime säilitamiseks.

Abivajaja ergonoomiline abistamine erinevates keskkondades ja toimingutes.

Abivahendite mõiste. Abivahenditega seotud teenused.

Liikumisabivahendid ja nende liigid.

Tõstmise ja liigutamise abivahendid.

Abivajaja juhendamine abivahendite kasutamisel. Ergonoomilised töövõtted. Infektsioonikontrolli põhimõtted (isikukaitsevahendid), hooldustoimingud, ergnoomika.

Loeng.

Iseseisev töö.

Loengud lõpevad testiga


Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub e-õppena veebikoolitusena.

Nõuded õppijale:
• E-õppe läbiviimiseks vajalik arvuti/telefon/tahvelarvuti olemasolu
• Arvutikasutamise oskus algtasemel ( internet, gmail)
Osalemise eeldus: Õppe alustamise nõuded: huvi antud valdkonna vastu. On võimeline õppetööks ise kasutama arvutit/oskab kasutada kellegi abiga arvutit.
Lõpetamise tingimused:

 Sooritanud lõpetamiseks vajalikud tööd ja teoreetiliste teadmiste test.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Koolitajad:
  • Sulev Rinken (sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
  • Tiia Peebo (Valgamaa Kutseõppekeskus)
  • Piret Vaarask (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Märksõnad: Hooldajad

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli